Porównanie Hirudina z heparyną w zapobieganiu restenozie po angioplastyki wieńcowej czesc 4

Gru. 4, 2018 by

Grupy porównano testem Kruskala-Wallisa. Wśród badanych pacjentów 125 pacjentów przydzielonych do heparyny, 139 przydzielonych do dożylnej hirudyny i 121 przydzielonych do hirudyny dożylnej i podskórnej osiągnęło pierwotny punkt końcowy. Rozkład

Porównanie Hirudina z heparyną w zapobieganiu restenozie po angioplastyki wieńcowej cd

Gru. 4, 2018 by

Próbki krwi do oznaczania czasu aktywowanej częściowej tromboplastyny i poziomów fragmentu protrombiny F1 + 2 (miara wytwarzania trombiny) uzyskano osobno przez atraumatyczną nakłucie żyły i analizowano je w centralnym laboratorium.

Porównanie Hirudina z heparyną w zapobieganiu restenozie po angioplastyki wieńcowej ad

Gru. 4, 2018 by

Jeśli angioplastyka trwała dłużej niż godzinę, dodatkową dawkę bolusa wynoszącą 5000 jm heparyny można podawać według wyboru lekarzowi pacjentom z grupy heparyny lub można podawać równoważną ilość placebo pacjentom z

Porównanie Hirudina z heparyną w zapobieganiu restenozie po angioplastyki wieńcowej

Gru. 4, 2018 by

Agregacja płytek, wytwarzanie trombiny i uwalnianie czynników wzrostu w miejscu angioplastyki są zaangażowane w proces restenozy.1,2 W związku z tym rozważano zastosowanie antykoagulantów, leków przeciwpłytkowych i specyficznych środków przeciwtrombinowych w