Posted by on 14 września 2018

Chłopiec uczący się o cywilizacji Inków może się nią tak zainteresować, że poprosi nauczyciela czy bibliotekarkę szkoły o jakieś książki dla dalszej lektury na ten temat. Być może zacznie zbierać znaczki peruwiańskie wykazujące wpływy sztuki i kultury Inków. Bardzo jest trudno, a nawet niemożliwe, zastosować do tego rodzaju przejawów rozwoju jednostek dokładne standardowe pomiary, a przecież pominięcie ich równałoby się zamknięciu oczu na ważne źródło danych służących ocenie. W praktyce szkolnej niewątpliwie większość nauczycieli bierze takie sprawy pod uwagę przy wystawianiu ocen czy też przy jakichkolwiek innych decyzjach dotyczących oceny, chociaż nauczyciele ci byliby w wielkim kłopocie, gdyby im przyszło ująć to zachowanie w jakikolwiek sprecyzowany, na liczbach oparty system, jak to się czyni oceniając zachowanie przy pomocy testów obiektywnych. L James Quilken Lavorme A. Hanna wyróżniają sześć następujących charaktery stycznych właściwości nieodłącznych od procesu oceniania: 1. Ocena opiera się na wszelkich środkach gromadzenia danych o zachowaniu się ucznia. 2. przy ocenieniu bardziej chodzi o rozwój osiągnięty przez ucznia niż o jego pozycję w grupie (pod względem wiadomości) czy o pozycję (również pod względem wiadomości) grupy, szkoły czy programu w stosunku do jakichś norm ogólnopaństwowych. 3. Ocena jest czymś dokonywanym stale; jest to integralna cześć wszelkiego nauczania i uczenia się. 4. Ocena jest zarówno opisowa, jak J. wyrażająca się w liczbach. 5. Ocena dotyczy całej osobowości ucznia: dla jej dokonania gromadzi się dane dotyczące wszelkich aspektów rozwoju osobowości, 6. Ocenianie jest procesem opierającym się na współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców. [przypisy: badanie integracji sensorycznej, trzustka a cukrzyca, półpasiec bez wysypki ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie integracji sensorycznej półpasiec bez wysypki trzustka a cukrzyca

Posted by on 14 września 2018

Chłopiec uczący się o cywilizacji Inków może się nią tak zainteresować, że poprosi nauczyciela czy bibliotekarkę szkoły o jakieś książki dla dalszej lektury na ten temat. Być może zacznie zbierać znaczki peruwiańskie wykazujące wpływy sztuki i kultury Inków. Bardzo jest trudno, a nawet niemożliwe, zastosować do tego rodzaju przejawów rozwoju jednostek dokładne standardowe pomiary, a przecież pominięcie ich równałoby się zamknięciu oczu na ważne źródło danych służących ocenie. W praktyce szkolnej niewątpliwie większość nauczycieli bierze takie sprawy pod uwagę przy wystawianiu ocen czy też przy jakichkolwiek innych decyzjach dotyczących oceny, chociaż nauczyciele ci byliby w wielkim kłopocie, gdyby im przyszło ująć to zachowanie w jakikolwiek sprecyzowany, na liczbach oparty system, jak to się czyni oceniając zachowanie przy pomocy testów obiektywnych. L James Quilken Lavorme A. Hanna wyróżniają sześć następujących charaktery stycznych właściwości nieodłącznych od procesu oceniania: 1. Ocena opiera się na wszelkich środkach gromadzenia danych o zachowaniu się ucznia. 2. przy ocenieniu bardziej chodzi o rozwój osiągnięty przez ucznia niż o jego pozycję w grupie (pod względem wiadomości) czy o pozycję (również pod względem wiadomości) grupy, szkoły czy programu w stosunku do jakichś norm ogólnopaństwowych. 3. Ocena jest czymś dokonywanym stale; jest to integralna cześć wszelkiego nauczania i uczenia się. 4. Ocena jest zarówno opisowa, jak J. wyrażająca się w liczbach. 5. Ocena dotyczy całej osobowości ucznia: dla jej dokonania gromadzi się dane dotyczące wszelkich aspektów rozwoju osobowości, 6. Ocenianie jest procesem opierającym się na współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców. [przypisy: badanie integracji sensorycznej, trzustka a cukrzyca, półpasiec bez wysypki ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie integracji sensorycznej półpasiec bez wysypki trzustka a cukrzyca