Posted by on 9 listopada 2018

Chociaż egzamin pisemny posiada pewną wyraźną przewagę nad egzaminem ustnym, ma jednak również swoje wady. Seria badań przeprowadzonych na krótko przed wybuchem pierwszej wojny światowej wykazała, że kiedy przychodzi do stawiania ocen za egzaminacyjne prace pisemne zdania nauczycieli ogromnie różnią się między sobą. Kiedy 142 nauczycieli języka angielskiego postawiło oceny (od O do 10 punktów) z dwóch prac pisemnych, napisanych przez uczniów wyższych klas szkoły średniej, rozpiętość tych ocen za pierwszą pracę wynosiła od 64 do 90, za drugą od 50 do 98. Kiedy 70 nauczycieli historii wystawiło stopnie za pracę pisemną z historii Ameryki, oceny miały rozpiętość od 43 do 90. Nasuwa się tu oczywiście pytanie, czy te same rozbieżności wystąpiłyby w matematyce, przedmiocie, który, jak należałoby przypuszczać, pozwala na dokładniejsze i obiektywniejsze pomiary wyników niż umiejętności językowe czy nauki społeczne. Ostatecznie, powiedz ieliby nauczyciele matematyki, przy zadaniu matematycznym odpowiedź jest albo dobra albo zła. Ale rezultaty uzyskane w podobnych badaniach dotyczących pracy pisemnej z geometrii przyniosły zupełne rozczarowanie: rozpiętość ocen była od 28 do 92 . [więcej w: badanie integracji sensorycznej, objaw griesingera, rajeckie teplice baseny termalne ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie integracji sensorycznej objaw griesingera rajeckie teplice baseny termalne

Posted by on 9 listopada 2018

Chociaż egzamin pisemny posiada pewną wyraźną przewagę nad egzaminem ustnym, ma jednak również swoje wady. Seria badań przeprowadzonych na krótko przed wybuchem pierwszej wojny światowej wykazała, że kiedy przychodzi do stawiania ocen za egzaminacyjne prace pisemne zdania nauczycieli ogromnie różnią się między sobą. Kiedy 142 nauczycieli języka angielskiego postawiło oceny (od O do 10 punktów) z dwóch prac pisemnych, napisanych przez uczniów wyższych klas szkoły średniej, rozpiętość tych ocen za pierwszą pracę wynosiła od 64 do 90, za drugą od 50 do 98. Kiedy 70 nauczycieli historii wystawiło stopnie za pracę pisemną z historii Ameryki, oceny miały rozpiętość od 43 do 90. Nasuwa się tu oczywiście pytanie, czy te same rozbieżności wystąpiłyby w matematyce, przedmiocie, który, jak należałoby przypuszczać, pozwala na dokładniejsze i obiektywniejsze pomiary wyników niż umiejętności językowe czy nauki społeczne. Ostatecznie, powiedz ieliby nauczyciele matematyki, przy zadaniu matematycznym odpowiedź jest albo dobra albo zła. Ale rezultaty uzyskane w podobnych badaniach dotyczących pracy pisemnej z geometrii przyniosły zupełne rozczarowanie: rozpiętość ocen była od 28 do 92 . [więcej w: badanie integracji sensorycznej, objaw griesingera, rajeckie teplice baseny termalne ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie integracji sensorycznej objaw griesingera rajeckie teplice baseny termalne