Posted by on 15 lipca 2018

Czynniki trujące oraz zakaźne mogą wywołać marskość wątroby wtedy, gdy działają przez dłuższy czas w małych dawkach. Zakażenia i zatrucia brutalne, nawet wielokrotne, jeśli zwierzę je przeżywa, nie wiodą do marskości wątroby. Tak samo i u człowieka zakażenie gruźlicze, w przeciwieństwie do zakażenia kiłowego, wywołuje marskość wątroby tylko bardzo rzadko. Zależnie od szybszego rozwoju gruźlicy i silniejszego jej działania toksycznego, o wiele częściej wiedzie zakażenie gruźlicze do stłuszczenia wątroby. Nie ulega wątpliwości, że w powstaniu marskości wątroby odgrywa rolę także usposobienie wrodzone i nabyte. Usposobienie wrodzone ujmuje Ciostek jako skazę łącznotkankową, polegającą na szczególnej skłonności ustroju do rozrostu tkanki łącznej. Tym usposobieniem można sobie wytłumaczyć przypadki marskości wątroby w wieku młodym w postaci np. choroby Wilsona, a także spostrzeżenia, że ten sam czynnik, np. napoje alkoholowe, w jednych przypadkach nie wywołuje marskości wątroby pomimo wieloletniego i ustawicznego działania, a w innych przypadkach wiedzie do marskości w stosunkowo niedługim czasie. Ten sam czynnik łatwiej wywołuje marskość wątroby u osób źle odżywionych, z małym zasobem glikogenu w wątrobie, niż u osób dostatecznie odżywionych. [hasła pokrewne: kursy fizjoterapia, wzorcowanie przyrządów pomiarowych, hurtownia tapicerska ]

Powiązane tematy z artykułem: hurtownia tapicerska kursy fizjoterapia wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Posted by on 15 lipca 2018

Czynniki trujące oraz zakaźne mogą wywołać marskość wątroby wtedy, gdy działają przez dłuższy czas w małych dawkach. Zakażenia i zatrucia brutalne, nawet wielokrotne, jeśli zwierzę je przeżywa, nie wiodą do marskości wątroby. Tak samo i u człowieka zakażenie gruźlicze, w przeciwieństwie do zakażenia kiłowego, wywołuje marskość wątroby tylko bardzo rzadko. Zależnie od szybszego rozwoju gruźlicy i silniejszego jej działania toksycznego, o wiele częściej wiedzie zakażenie gruźlicze do stłuszczenia wątroby. Nie ulega wątpliwości, że w powstaniu marskości wątroby odgrywa rolę także usposobienie wrodzone i nabyte. Usposobienie wrodzone ujmuje Ciostek jako skazę łącznotkankową, polegającą na szczególnej skłonności ustroju do rozrostu tkanki łącznej. Tym usposobieniem można sobie wytłumaczyć przypadki marskości wątroby w wieku młodym w postaci np. choroby Wilsona, a także spostrzeżenia, że ten sam czynnik, np. napoje alkoholowe, w jednych przypadkach nie wywołuje marskości wątroby pomimo wieloletniego i ustawicznego działania, a w innych przypadkach wiedzie do marskości w stosunkowo niedługim czasie. Ten sam czynnik łatwiej wywołuje marskość wątroby u osób źle odżywionych, z małym zasobem glikogenu w wątrobie, niż u osób dostatecznie odżywionych. [hasła pokrewne: kursy fizjoterapia, wzorcowanie przyrządów pomiarowych, hurtownia tapicerska ]

Powiązane tematy z artykułem: hurtownia tapicerska kursy fizjoterapia wzorcowanie przyrządów pomiarowych