Posted by on 1 września 2019

Wyniki przedstawiono w czterech scenariuszach po okresie próbnym leczenia: przypadek podstawowy (tj. Zmniejszenie przestrzegania schematu leczenia i efektów leczenia po 5 latach, aż do całkowitej nieprzestrzegalności i braku efektów leczenia po 15 latach), najgorszy przypadek (tj. nieprzestrzeganie i brak efektów leczenia po 5 latach), najlepszy przypadek do 15 lat (tj. przestrzeganie prób i utrzymywanie się efektów leczenia przez 15 lat) i najlepszy przypadek życia (tj. ciągłe przestrzeganie zaleceń przez całe życie i utrzymywanie się) efektów leczenia). Chociaż założenia i dane wejściowe były identyczne dla wszystkich czterech scenariuszy dla pierwszych 5 lat symulacji, istniały niewielkie różnice w wskaźnikach częstości występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych w okresie od 0 do 5 lat, które odzwierciedlają rolę przypadku w mikrosymulacji podejście. Paski I wskazują 95% przedziały ufności. Panel B pokazuje zakres średnich skumulowanych przyrostowych bezpośrednich kosztów medycznych intensywnej kontroli w porównaniu ze standardową kontrolą skurczowego ciśnienia krwi, zgodnie z wydatkami – w tym kosztami związanymi z poważnymi zdarzeniami niepożądanymi, leczeniem, podstawową opieką zdrowotną w leczeniu chorób nie-sercowo-naczyniowych, przewlekłego układu sercowo-naczyniowego. choroby (CVD) lub zdarzenia sercowo-naczyniowego – w czterech scenariuszach trwałości skutków ubocznych leczenia w czasie. W scenariuszu podstawowym, w którym przestrzeganie zaleceń i efekty leczenia zmniejszają się po 5 latach, model przewiduje, że intensywna kontrola zapobiegnie 170 zdarzeniom wypadków pierwotnych i 190 zgonom z powodu chorób układu krążenia w ciągu całego życia 10 000 pacjentów w porównaniu ze standardową leczenie (rysunek 2A i tabela S7 oraz rysunki S5, S6 i S7 w dodatkowym dodatku). W najlepszym przypadku zapobiegłoby to 929 pierwotnym zdarzeniom końcowym i 464 zgonom z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Koszty opieki zdrowotnej w tle były największym składnikiem kosztów opieki zdrowotnej na całe życie (rys. 2B oraz tabela S8 i ryc. S8 w dodatku uzupełniającym). Wyższe koszty związane ze wzrostem przeżycia, leczeniem nadciśnienia tętniczego i poważnymi zdarzeniami niepożądanymi z intensywną kontrolą zostały zrównoważone przez obniżenie kosztów leczenia chorób układu krążenia.
Tabela 2. Tabela 2. Całkowite bezpośrednie koszty leczenia, efektywność i przyrost kosztów w przypadku intensywnej kontroli w porównaniu ze standardową kontrolą skurczowego ciśnienia krwi. Rysunek 3. Rysunek 3. Prawdopodobieństwo opłacalności kontroli intensywnej kontra standardowej kontroli ciśnienia krwi. Wyświetlane to prawdopodobieństwo opłacalności intensywnej kontroli skurczowego ciśnienia krwi w porównaniu ze standardową kontrolą, zgodnie z zakresem progów gotowości do zapłaty (koszt w dolarach na rok życia skorygowany o jakość [QALY]). Krzywe przedstawiają cztery post-etapowe scenariusze trwałości działania. Krzywe zostały wygenerowane na podstawie wyników analizy probabilistycznej, w której model był uruchamiany 1000 razy przy użyciu losowego losowania dla wszystkich pomiarów modelu, aby uchwycić niepewność połączenia w wynikach modelu.
W przypadku bazowym intensywna kontrola kosztuje około 47 000 USD więcej za każdy uzyskany QALY niż w przypadku kontroli standardowej (tabela 2). W 1000 symulacji probabilistycznych istniało 54% prawdopodobieństwo, że intensywna kontrola była opłacalna przy progu gotowości do zapłaty wynoszącym 50 000 USD za QALY i 79% prawdopodobieństwa przy progu 100 000 USD za QALY
[patrz też: olejek różany wikipedia, biały nalot na migdałach, rhinoplastyka ]

 1. Zoja
  19 stycznia 2019

  Ja mam TSH, FT4 i TPO w normie

 2. Patrycja
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do masaż leczniczy kręgosłupa warszawa[…]

 3. Adrianna
  23 stycznia 2019

  Cała ta pisanina o witaminie C, E i różnych metalach obecnych w owocach

Powiązane tematy z artykułem: biały nalot na migdałach olejek różany wikipedia rhinoplastyka

Posted by on 1 września 2019

Wyniki przedstawiono w czterech scenariuszach po okresie próbnym leczenia: przypadek podstawowy (tj. Zmniejszenie przestrzegania schematu leczenia i efektów leczenia po 5 latach, aż do całkowitej nieprzestrzegalności i braku efektów leczenia po 15 latach), najgorszy przypadek (tj. nieprzestrzeganie i brak efektów leczenia po 5 latach), najlepszy przypadek do 15 lat (tj. przestrzeganie prób i utrzymywanie się efektów leczenia przez 15 lat) i najlepszy przypadek życia (tj. ciągłe przestrzeganie zaleceń przez całe życie i utrzymywanie się) efektów leczenia). Chociaż założenia i dane wejściowe były identyczne dla wszystkich czterech scenariuszy dla pierwszych 5 lat symulacji, istniały niewielkie różnice w wskaźnikach częstości występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych w okresie od 0 do 5 lat, które odzwierciedlają rolę przypadku w mikrosymulacji podejście. Paski I wskazują 95% przedziały ufności. Panel B pokazuje zakres średnich skumulowanych przyrostowych bezpośrednich kosztów medycznych intensywnej kontroli w porównaniu ze standardową kontrolą skurczowego ciśnienia krwi, zgodnie z wydatkami – w tym kosztami związanymi z poważnymi zdarzeniami niepożądanymi, leczeniem, podstawową opieką zdrowotną w leczeniu chorób nie-sercowo-naczyniowych, przewlekłego układu sercowo-naczyniowego. choroby (CVD) lub zdarzenia sercowo-naczyniowego – w czterech scenariuszach trwałości skutków ubocznych leczenia w czasie. W scenariuszu podstawowym, w którym przestrzeganie zaleceń i efekty leczenia zmniejszają się po 5 latach, model przewiduje, że intensywna kontrola zapobiegnie 170 zdarzeniom wypadków pierwotnych i 190 zgonom z powodu chorób układu krążenia w ciągu całego życia 10 000 pacjentów w porównaniu ze standardową leczenie (rysunek 2A i tabela S7 oraz rysunki S5, S6 i S7 w dodatkowym dodatku). W najlepszym przypadku zapobiegłoby to 929 pierwotnym zdarzeniom końcowym i 464 zgonom z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Koszty opieki zdrowotnej w tle były największym składnikiem kosztów opieki zdrowotnej na całe życie (rys. 2B oraz tabela S8 i ryc. S8 w dodatku uzupełniającym). Wyższe koszty związane ze wzrostem przeżycia, leczeniem nadciśnienia tętniczego i poważnymi zdarzeniami niepożądanymi z intensywną kontrolą zostały zrównoważone przez obniżenie kosztów leczenia chorób układu krążenia.
Tabela 2. Tabela 2. Całkowite bezpośrednie koszty leczenia, efektywność i przyrost kosztów w przypadku intensywnej kontroli w porównaniu ze standardową kontrolą skurczowego ciśnienia krwi. Rysunek 3. Rysunek 3. Prawdopodobieństwo opłacalności kontroli intensywnej kontra standardowej kontroli ciśnienia krwi. Wyświetlane to prawdopodobieństwo opłacalności intensywnej kontroli skurczowego ciśnienia krwi w porównaniu ze standardową kontrolą, zgodnie z zakresem progów gotowości do zapłaty (koszt w dolarach na rok życia skorygowany o jakość [QALY]). Krzywe przedstawiają cztery post-etapowe scenariusze trwałości działania. Krzywe zostały wygenerowane na podstawie wyników analizy probabilistycznej, w której model był uruchamiany 1000 razy przy użyciu losowego losowania dla wszystkich pomiarów modelu, aby uchwycić niepewność połączenia w wynikach modelu.
W przypadku bazowym intensywna kontrola kosztuje około 47 000 USD więcej za każdy uzyskany QALY niż w przypadku kontroli standardowej (tabela 2). W 1000 symulacji probabilistycznych istniało 54% prawdopodobieństwo, że intensywna kontrola była opłacalna przy progu gotowości do zapłaty wynoszącym 50 000 USD za QALY i 79% prawdopodobieństwa przy progu 100 000 USD za QALY
[patrz też: olejek różany wikipedia, biały nalot na migdałach, rhinoplastyka ]

 1. Zoja
  19 stycznia 2019

  Ja mam TSH, FT4 i TPO w normie

 2. Patrycja
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do masaż leczniczy kręgosłupa warszawa[…]

 3. Adrianna
  23 stycznia 2019

  Cała ta pisanina o witaminie C, E i różnych metalach obecnych w owocach

Powiązane tematy z artykułem: biały nalot na migdałach olejek różany wikipedia rhinoplastyka