Posted by on 1 września 2019

Najskuteczniejsze cele dotyczące ciśnienia krwi w leczeniu przeciwnadciśnieniowym są niepewne. Leczenie nadciśnienia w stosunku do standardowych wartości skurczowego ciśnienia krwi jest opłacalne lub opłacalne wśród pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych w Stanach Zjednoczonych1. Jednak do niedawna dane z randomizowanych badań nie potwierdzały wyraźnej kontroli ciśnienia skurczowego .2-4 Badanie Systolic Blood Pressure Intervention (SPRINT) wykazało znaczące zmniejszenie częstości zgonów i zdarzeń związanych z chorobą sercowo-naczyniową z intensywną skurczową kontrolą ciśnienia krwi (intensywna kontrola, cel, <120 mm Hg) w porównaniu ze standardową kontrolą (cel, <140 mm Hg) wśród osób dorosłych z grupy wysokiego ryzyka chorób układu krążenia, u których nie występowała cukrzyca, udar lub niewydolność serca. 6. Intensywna kontrola może zapobiegać zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów wysokiego ryzyka i zmniejszać koszty opieki zdrowotnej w porównaniu ze standardową kontrolą, ale te korzyści należy ważyć w stosunku do zwiększonego ryzyka poważnych zdarzeń niepożądanych i wyższych kosztów wdrożenia (np. dodatkowe wizyty w biurze, testy laboratoryjne i leki). Celem tego badania efektywności kosztowej SPRINT było oszacowanie dożywotnich korzyści zdrowotnych i zapobieganie kosztom opieki zdrowotnej z intensywną kontrolą po rozważeniu zwiększonych kosztów leczenia i ryzyka poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem.
Metody
Model mikrosymulacyjny
Rysunek 1. Rysunek 1. Struktura modelu symulacyjnego SPRINT. Wyś wietlono model mikrosymulacyjny stosowany do oszacowania kosztów, wyników klinicznych i skorygowanych o jakoś ci lat życia intensywnej kontroli skurczowego ciś nienia krwi u dorosłych, którzy byli uprawnieni do udziału w skurczowym Badanie ciśnienia krwi (SPRINT). (Pełna lista kryteriów kwalifikujących do udziału w SPRINT znajduje się w sekcji Metody w dodatkowym dodatku.) Panel A pokazuje dwie interwencje – intensywną kontrolę i standardową kontrolę skurczowego ciśnienia krwi – i stany zdrowotne pacjentów oraz panel B przedstawia trzy kategorie następujących po sobie zdarzeń klinicznych: zdarzenia sercowo-naczyniowe (CVD), poważne zdarzenia niepożądane i śmierć z przyczyn innych niż choroba sercowo-naczyniowa. Niebieski kwadrat wskazuje węzeł decyzyjny, punkt, w którym wybrana jest strategia leczenia; fioletowa litera M oznacza węzeł Markowa, z odgałęzieniami wskazującymi stany zdrowia w okresie przejściowym co 6 miesięcy; zielone kółko wskazuje węzeł losowy, po którym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia każdego zdarzenia; a czerwony trójkąt oznacza węzeł końcowy, koniec ścieżki w cyklu 6-miesięcznym. ACS oznacza ostry zespół wieńcowy i MI zawał mięśnia sercowego.
Opracowaliśmy model mikrosymulacyjny do oszacowania kosztów, wyników klinicznych i skorygowanych pod względem jakości lat życia (QALY) skurczowej kontroli ciśnienia krwi u dorosłych zakwalifikowanych do SPRINT (ryc. oraz rys. S1 i S2 w dodatkowym dodatku, dostępnym z pełny tekst tego artykułu na). Model porównał żywotność przyrostową efektywności kosztowej intensywnej kontroli z kontrolą standardową przy użyciu cykli 6-miesięcznych. Odpowiadaliśmy za zdrowie zdobyte i stracone dla społeczeństwa dzięki intensywnej kontroli i bezpośrednim kosztom opieki zdrowotnej płatników; nie uwzględniono kosztów pośrednich pacjentów.
Tabela 1
[przypisy: płytki krwi pdw, rhinoplastyka, olejek różany wikipedia ]

 1. Agnieszka
  11 stycznia 2019

  Co roku co innego pisza

 2. Witold
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: mezoterapia[…]

 3. Albert
  15 stycznia 2019

  No i mnie w końcu dopadła nietolerancja laktozy

 4. Jokers Grin
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do skuteczne odchudzanie[…]

 5. Sugar Man
  19 stycznia 2019

  Zasłyszane z SOR jednego z dużych miast Polski

 6. Woo Woo
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: lekarze[…]

 7. Zod
  23 stycznia 2019

  nauka i medycyna jest potrzebna

Powiązane tematy z artykułem: olejek różany wikipedia płytki krwi pdw rhinoplastyka

Posted by on 1 września 2019

Najskuteczniejsze cele dotyczące ciśnienia krwi w leczeniu przeciwnadciśnieniowym są niepewne. Leczenie nadciśnienia w stosunku do standardowych wartości skurczowego ciśnienia krwi jest opłacalne lub opłacalne wśród pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych w Stanach Zjednoczonych1. Jednak do niedawna dane z randomizowanych badań nie potwierdzały wyraźnej kontroli ciśnienia skurczowego .2-4 Badanie Systolic Blood Pressure Intervention (SPRINT) wykazało znaczące zmniejszenie częstości zgonów i zdarzeń związanych z chorobą sercowo-naczyniową z intensywną skurczową kontrolą ciśnienia krwi (intensywna kontrola, cel, <120 mm Hg) w porównaniu ze standardową kontrolą (cel, <140 mm Hg) wśród osób dorosłych z grupy wysokiego ryzyka chorób układu krążenia, u których nie występowała cukrzyca, udar lub niewydolność serca. 6. Intensywna kontrola może zapobiegać zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów wysokiego ryzyka i zmniejszać koszty opieki zdrowotnej w porównaniu ze standardową kontrolą, ale te korzyści należy ważyć w stosunku do zwiększonego ryzyka poważnych zdarzeń niepożądanych i wyższych kosztów wdrożenia (np. dodatkowe wizyty w biurze, testy laboratoryjne i leki). Celem tego badania efektywności kosztowej SPRINT było oszacowanie dożywotnich korzyści zdrowotnych i zapobieganie kosztom opieki zdrowotnej z intensywną kontrolą po rozważeniu zwiększonych kosztów leczenia i ryzyka poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem.
Metody
Model mikrosymulacyjny
Rysunek 1. Rysunek 1. Struktura modelu symulacyjnego SPRINT. Wyś wietlono model mikrosymulacyjny stosowany do oszacowania kosztów, wyników klinicznych i skorygowanych o jakoś ci lat życia intensywnej kontroli skurczowego ciś nienia krwi u dorosłych, którzy byli uprawnieni do udziału w skurczowym Badanie ciśnienia krwi (SPRINT). (Pełna lista kryteriów kwalifikujących do udziału w SPRINT znajduje się w sekcji Metody w dodatkowym dodatku.) Panel A pokazuje dwie interwencje – intensywną kontrolę i standardową kontrolę skurczowego ciśnienia krwi – i stany zdrowotne pacjentów oraz panel B przedstawia trzy kategorie następujących po sobie zdarzeń klinicznych: zdarzenia sercowo-naczyniowe (CVD), poważne zdarzenia niepożądane i śmierć z przyczyn innych niż choroba sercowo-naczyniowa. Niebieski kwadrat wskazuje węzeł decyzyjny, punkt, w którym wybrana jest strategia leczenia; fioletowa litera M oznacza węzeł Markowa, z odgałęzieniami wskazującymi stany zdrowia w okresie przejściowym co 6 miesięcy; zielone kółko wskazuje węzeł losowy, po którym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia każdego zdarzenia; a czerwony trójkąt oznacza węzeł końcowy, koniec ścieżki w cyklu 6-miesięcznym. ACS oznacza ostry zespół wieńcowy i MI zawał mięśnia sercowego.
Opracowaliśmy model mikrosymulacyjny do oszacowania kosztów, wyników klinicznych i skorygowanych pod względem jakości lat życia (QALY) skurczowej kontroli ciśnienia krwi u dorosłych zakwalifikowanych do SPRINT (ryc. oraz rys. S1 i S2 w dodatkowym dodatku, dostępnym z pełny tekst tego artykułu na). Model porównał żywotność przyrostową efektywności kosztowej intensywnej kontroli z kontrolą standardową przy użyciu cykli 6-miesięcznych. Odpowiadaliśmy za zdrowie zdobyte i stracone dla społeczeństwa dzięki intensywnej kontroli i bezpośrednim kosztom opieki zdrowotnej płatników; nie uwzględniono kosztów pośrednich pacjentów.
Tabela 1
[przypisy: płytki krwi pdw, rhinoplastyka, olejek różany wikipedia ]

 1. Agnieszka
  11 stycznia 2019

  Co roku co innego pisza

 2. Witold
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: mezoterapia[…]

 3. Albert
  15 stycznia 2019

  No i mnie w końcu dopadła nietolerancja laktozy

 4. Jokers Grin
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do skuteczne odchudzanie[…]

 5. Sugar Man
  19 stycznia 2019

  Zasłyszane z SOR jednego z dużych miast Polski

 6. Woo Woo
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: lekarze[…]

 7. Zod
  23 stycznia 2019

  nauka i medycyna jest potrzebna

Powiązane tematy z artykułem: olejek różany wikipedia płytki krwi pdw rhinoplastyka