Posted by on 24 marca 2018

Jednak głównym mankamentem tej metody była jej mała skuteczność. Ponieważ odpytywanie całej klasy zajmowało tyle czasu, pojedynczy uczeń w czasie trwania egzaminu mógł mieć możność odpowiedzieć tylko na jedno lub dwa pytania. A więc mógł mieć dość dobrze opanowany materiał, ale jedno czy dwa pytania do niego skierowane mogły akurat dotyczyć tych partii materiału, które gorzej opracował. Albo też uczeń może mieć bardzo słabo opanowany materiał i otrzyma pytanie dotyczące czegoś, co zna raczej dobrze. Innymi słowy, metoda ustna nie pozwala na wypróbowanie w dostatecznym stopniu, czego uczeń się nauczył. Metodą, którą proponował Horace Mainn i wielu innych dla zastąpienia tej nieskutecznej metody oceny, był egzamin pisemny, obecnie nazywany „egzaminem w formie wypracowania”. Egzamin pisemny pozwala w znacznie szerszym zakresie skontrolować opanowanie materiału nauczania, a uczeń nie ma poczucia, że znajduje się pod obserwacją swych k olegów i nauczycieli w momencie, kiedy zbiera myśli i szuka słów, aby je wyrazić. Pisanie daje mu okazję wypowiedzenia się we względnej samotności. Co więcej, metoda ta ma pewną elastyczność. Uczniom można dawać pewne zagadnienia do opracowania w formie krótkich wypracowań, co umożliwia sprawdzenie ich umiejętności logicznego rozwinięcia tematu. [więcej w: medycyna choroby, orteza nadgarstka, medycyna estetyczna łódź ]

Powiązane tematy z artykułem: medycyna choroby medycyna estetyczna łódź orteza nadgarstka

Posted by on 24 marca 2018

Jednak głównym mankamentem tej metody była jej mała skuteczność. Ponieważ odpytywanie całej klasy zajmowało tyle czasu, pojedynczy uczeń w czasie trwania egzaminu mógł mieć możność odpowiedzieć tylko na jedno lub dwa pytania. A więc mógł mieć dość dobrze opanowany materiał, ale jedno czy dwa pytania do niego skierowane mogły akurat dotyczyć tych partii materiału, które gorzej opracował. Albo też uczeń może mieć bardzo słabo opanowany materiał i otrzyma pytanie dotyczące czegoś, co zna raczej dobrze. Innymi słowy, metoda ustna nie pozwala na wypróbowanie w dostatecznym stopniu, czego uczeń się nauczył. Metodą, którą proponował Horace Mainn i wielu innych dla zastąpienia tej nieskutecznej metody oceny, był egzamin pisemny, obecnie nazywany „egzaminem w formie wypracowania”. Egzamin pisemny pozwala w znacznie szerszym zakresie skontrolować opanowanie materiału nauczania, a uczeń nie ma poczucia, że znajduje się pod obserwacją swych k olegów i nauczycieli w momencie, kiedy zbiera myśli i szuka słów, aby je wyrazić. Pisanie daje mu okazję wypowiedzenia się we względnej samotności. Co więcej, metoda ta ma pewną elastyczność. Uczniom można dawać pewne zagadnienia do opracowania w formie krótkich wypracowań, co umożliwia sprawdzenie ich umiejętności logicznego rozwinięcia tematu. [więcej w: medycyna choroby, orteza nadgarstka, medycyna estetyczna łódź ]

Powiązane tematy z artykułem: medycyna choroby medycyna estetyczna łódź orteza nadgarstka