Posted by on 9 marca 2018

Ocena obejmuje nieformalne i intuicyjne sądy o postępie ucznia, jak również akt „wartościowania”, to jest orzeczenie, jaki rodzaj zachowania jest pożądany i dobry. „Dobre metody pomiarów stwarzają mocną podstawę dla oceny zarówno pojedynczego ucznia, jak i całego programu”. Chociaż większość pedagogów zgodziłaby się z tym, że ocena powinna zawsze dotyczyć wyników i że wyniki te należy rozważać w świetle celów czy zadań programu szkolnego, to jednak nie ma powszechnej zgody, jeśli chodzi o najlepszy sposób planowego przeprowadzenia oceny. Niektórzy specjaliści w tym zakresie uważają, że ocena powinna opierać się w znacznej mierze na wynikach obiektywnych standaryzowanych testów, to jest testów starannie przygotowanych i statystycznie dopracowanych, aby zapewnić im większą dokładność i trafność. Inni specjaliści są przeciwni poleganiu na tego rodzaju testach, argumentując, że nie informują one o tym, jak jednostka ludzka myśli, pon ieważ mierzą tylko wyodrębnione fragmenty wiedzy i wiadomości szczegółowych i w ten sposób mogą pominąć główne zadania programu uczenia. Niektórzy pedagodzy wolą testy o charakterze wypracowania, ponieważ pokazują one, jak uczeń daje sobie radę z jakimś zagadnieniem i jak to zagadnienie rozwija, aż do wysunięcia zeń logicznego wniosku. [patrz też: transport medyczny, medycyna choroby, fizjoterapeuta ]

Powiązane tematy z artykułem: fizjoterapeuta medycyna choroby transport medyczny

Posted by on 9 marca 2018

Ocena obejmuje nieformalne i intuicyjne sądy o postępie ucznia, jak również akt „wartościowania”, to jest orzeczenie, jaki rodzaj zachowania jest pożądany i dobry. „Dobre metody pomiarów stwarzają mocną podstawę dla oceny zarówno pojedynczego ucznia, jak i całego programu”. Chociaż większość pedagogów zgodziłaby się z tym, że ocena powinna zawsze dotyczyć wyników i że wyniki te należy rozważać w świetle celów czy zadań programu szkolnego, to jednak nie ma powszechnej zgody, jeśli chodzi o najlepszy sposób planowego przeprowadzenia oceny. Niektórzy specjaliści w tym zakresie uważają, że ocena powinna opierać się w znacznej mierze na wynikach obiektywnych standaryzowanych testów, to jest testów starannie przygotowanych i statystycznie dopracowanych, aby zapewnić im większą dokładność i trafność. Inni specjaliści są przeciwni poleganiu na tego rodzaju testach, argumentując, że nie informują one o tym, jak jednostka ludzka myśli, pon ieważ mierzą tylko wyodrębnione fragmenty wiedzy i wiadomości szczegółowych i w ten sposób mogą pominąć główne zadania programu uczenia. Niektórzy pedagodzy wolą testy o charakterze wypracowania, ponieważ pokazują one, jak uczeń daje sobie radę z jakimś zagadnieniem i jak to zagadnienie rozwija, aż do wysunięcia zeń logicznego wniosku. [patrz też: transport medyczny, medycyna choroby, fizjoterapeuta ]

Powiązane tematy z artykułem: fizjoterapeuta medycyna choroby transport medyczny