Wydalanie sodu i potasu z moczem, śmiertelność i zdarzenia sercowo-naczyniowe AD 2

Cze. 10, 2019 by

Zbadaliśmy związek wydalania sodu i potasu z moczem ze zdarzeniami sercowo-naczyniowymi ze skutkiem śmiertelnym. Metody Projekt badania i uczestnicy Badanie Epidemiologii Obszarów Wiejskich (PURE) na dużą skalę jest epidemiologicznym badaniem

Ryzyko wystąpienia wgłobienia po monowalentnej szczepionce przeciw rotawirusom AD 6

Cze. 10, 2019 by

Różnica ryzyka wynosiła 4,4 na 100 000 niemowląt otrzymujących dwie dawki monowalentnej szczepionki rotawirusowej w porównaniu z pierwszymi 2 dawkami szczepionki z rotawirusem pentawalentnym. Dyskusja W sekwencyjnych analizach monitorujących zaobserwowaliśmy

Ryzyko wystąpienia wgłobienia po monowalentnej szczepionce przeciw rotawirusom AD 5

Cze. 10, 2019 by

Zidentyfikowaliśmy znaczący (P = 0,02) klaster w przedziale od 3 do 6 dni po takim szczepieniu (Figura 1A). Porównanie z szczepionką Rotavirus Pentavalent Tabela 2. Tabela 2. Ryzyko wystąpienia wgłobienia

Ryzyko wystąpienia wgłobienia po monowalentnej szczepionce przeciw rotawirusom AD 4

Cze. 10, 2019 by

Dwóch lekarzy niezależnie przejrzało pobrane wykresy; trzeci lekarz zapoznał się z przypadkiem, w którym nie było zgody między dwoma pierwszymi recenzentami. Użyliśmy dokładnej regresji logistycznej do oszacowania względnego ryzyka wgłobienia

Ryzyko sercowo-naczyniowe i zdarzenia w 17 krajach o niskim, średnim i wysokim dochodzie AD 2

Cze. 9, 2019 by

Zgłaszamy teraz obciążenie czynnikami ryzyka, częstość występowania chorób sercowo-naczyniowych, związane z tym wskaźniki śmiertelności oraz śmiertelność w ciągu 4,1 lat obserwacji. Metody Projekt badania Szczegóły dotyczące projektu i metod badania

Wydalanie sodu i potasu z moczem, śmiertelność i zdarzenia sercowo-naczyniowe AD 8

Cze. 9, 2019 by

Wiadomo jednak, że sód odgrywa kluczową rolę w prawidłowej fizjologii człowieka35, a aktywacja układu renina-angiotensyna-aldosteron 36, 37 następuje, gdy spożycie sodu spada poniżej około 3,0 g na dzień. W poprzednich

Wydalanie sodu i potasu z moczem, śmiertelność i zdarzenia sercowo-naczyniowe AD 6

Cze. 9, 2019 by

Powiązania te pozostały istotne po dostosowaniu do ciśnienia krwi lub wcześniejszej diagnozie nadciśnienia. Szacowany wydalanie potasu oraz ryzyko zgonu i zdarzeń sercowo-naczyniowych Ryc. 2. Rycina 2. Związek szacowanego 24-godzinnego wydalania

Wydalanie sodu i potasu z moczem, śmiertelność i zdarzenia sercowo-naczyniowe AD 5

Cze. 9, 2019 by

Panel B pokazuje ograniczony wykres w kształcie sześciennej krzywej zależności między szacunkowym wydalaniem sodu a śmiercią. Współczynnik zdarzeń wśród uczestników z wydalaniem sodu ponad 12,00 g dziennie to 5 zdarzeń

Wydalanie sodu i potasu z moczem, śmiertelność i zdarzenia sercowo-naczyniowe AD 4

Cze. 9, 2019 by

Przetestowaliśmy pod kątem interakcji wieku, nadciśnienia, płci, pochodzenia, historii choroby sercowo-naczyniowej, cukrzycy, BMI i szacunkowego wydalania potasu. Zbadaliśmy potencjalny wpływ niezmierzonych czynników zakłócających na nasze oszacowania ryzyka, wykorzystując analizę wrażliwości

Efektywność kosztowa intensywnej i standardowej kontroli ciśnienia krwi ad

Cze. 8, 2019 by

1. Wybrane wartości wejściowe, zakresy i rozkłady dla modelu opłacalności SPRINT. Wykorzystaliśmy wyniki SPRINT do oszacowania ryzyka zgonu z wszystkich przyczyn oraz od przyczyn sercowo-naczyniowych, zdarzeń związanych z chorobami sercowo-naczyniowymi