Porównanie Hirudina z heparyną w zapobieganiu restenozie po angioplastyki wieńcowej czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Grupy porównano testem Kruskala-Wallisa. Wśród badanych pacjentów 125 pacjentów przydzielonych do heparyny, 139 przydzielonych do dożylnej hirudyny i 121 przydzielonych do hirudyny dożylnej i podskórnej osiągnęło pierwotny punkt końcowy. Rozkład

Porównanie Hirudina z heparyną w zapobieganiu restenozie po angioplastyki wieńcowej cd

Wrz. 1, 2019 by

Próbki krwi do oznaczania czasu aktywowanej częściowej tromboplastyny i poziomów fragmentu protrombiny F1 + 2 (miara wytwarzania trombiny) uzyskano osobno przez atraumatyczną nakłucie żyły i analizowano je w centralnym laboratorium.

Porównanie Hirudina z heparyną w zapobieganiu restenozie po angioplastyki wieńcowej ad

Wrz. 1, 2019 by

Jeśli angioplastyka trwała dłużej niż godzinę, dodatkową dawkę bolusa wynoszącą 5000 jm heparyny można podawać według wyboru lekarzowi pacjentom z grupy heparyny lub można podawać równoważną ilość placebo pacjentom z

Porównanie Hirudina z heparyną w zapobieganiu restenozie po angioplastyki wieńcowej

Wrz. 1, 2019 by

Agregacja płytek, wytwarzanie trombiny i uwalnianie czynników wzrostu w miejscu angioplastyki są zaangażowane w proces restenozy.1,2 W związku z tym rozważano zastosowanie antykoagulantów, leków przeciwpłytkowych i specyficznych środków przeciwtrombinowych w

Kliniczna próba aktywnego zarządzania pracą ad 7

Wrz. 1, 2019 by

Częstość cięcia cesarskiego i operacyjne podawanie pochwy, a także stosowanie oksytocyny były podobne w obu grupach (Tabela 6). Innym powodem naszych negatywnych wyników może być to, że wskaźniki cięcia cesarskiego

Kliniczna próba aktywnego zarządzania pracą ad 6

Wrz. 1, 2019 by

Tylko dwie niemowlęta w każdej grupie miały pięciominutowy wynik w skali Apgar 5 lub mniej. Chociaż w grupie z aktywną opieką było więcej złamań obojczyka (pięć, w porównaniu z grupą

Kliniczna próba aktywnego zarządzania pracą ad 5

Wrz. 1, 2019 by

Ich membrany były sztucznie rozrywane częściej (61 procent vs. 51 procent) i wcześniej (w ciągu jednej godziny od przyjęcia w 76 procentach, w porównaniu z 15 procentami w zwykłej grupie

Kliniczna próba aktywnego zarządzania pracą czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Cechy kobiet w obu grupach były zrównoważone pod względem rasy, wieku, wykształcenia i zwyczajów związanych z paleniem. Brakowało danych o dostawach 19 kobiet (8 z grupy aktywnie zarządzającej i 11

Kliniczna próba aktywnego zarządzania pracą cd

Wrz. 1, 2019 by

Jeśli hiperstymulacja utrzymywała się lub wystąpił niezwiązany układ serca płodu, oksytocynę zatrzymano na 15 minut i rozpoczęto ponownie po połowie poprzedniej dawki. Brak postępów rozpoznano, gdy podczas pierwszego etapu porodu

Kliniczna próba aktywnego zarządzania pracą ad

Wrz. 1, 2019 by

Nie było zwyczajową praktyką rozrywanie membran przy przyjęciu do szpitala w celu porodu i porodu. Chociaż dostawcy nie byli zobowiązani do praktykowania w ten sposób, większość zrobiła, a obie grupy