Radykalna prostatektomia lub czujne czekanie we wczesnym raku prostaty

Kwi. 19, 2018 by

Radykalna prostatektomia zmniejsza śmiertelność wśród mężczyzn z miejscowym rakiem prostaty; jednak pozostają ważne pytania dotyczące długoterminowych korzyści. Metody W latach 1989-1999 losowo przydzielono 695 mężczyznom z wczesnym rakiem gruczołu krokowego

Ryzyko zdarzenia zakrzepowego po 6-tygodniowym okresie poporodowym AD 8

Kwi. 19, 2018 by

Po pierwsze, w przypadku braku prospektywnej oceny przypadku i szczegółowych informacji klinicznych, niektóre zdarzenia wynikowe mogły reprezentować opóźnione następstwa wcześniejszych zdarzeń zakrzepowych. Na przykład, ambulatoryjny, u którego żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Ryzyko zdarzenia zakrzepowego po 6-tygodniowym okresie poporodowym AD 7

Kwi. 19, 2018 by

W tym ostatnim okresie iloraz szans dla zakrzepicy był podobny u kobiet z rozpoznanymi czynnikami ryzyka zakrzepicy oraz u tych, u których nie występowały takie czynniki ryzyka, więc można by

Ryzyko zdarzenia zakrzepowego po 6-tygodniowym okresie poporodowym AD 6

Kwi. 19, 2018 by

Ryzyko zakrzepicy w okresie od 7 do 12 tygodni po porodzie wydawało się być podobnie podwyższone dla zdarzeń tętniczych (iloraz szans, 2,1; 95% CI, 1,0 do 4,3) i zdarzeń żylnych