Chociaz egzamin pisemny posiada pewna wyrazna przewage nad egzaminem ustnym, ma jednak równiez swoje wady

Gru. 14, 2018 by

Chociaż egzamin pisemny posiada pewną wyraźną przewagę nad egzaminem ustnym, ma jednak również swoje wady. Seria badań przeprowadzonych na krótko przed wybuchem pierwszej wojny światowej wykazała, że kiedy przychodzi do

Jednak glównym mankamentem tej metody byla jej mala skutecznosc

Gru. 14, 2018 by

Jednak głównym mankamentem tej metody była jej mała skuteczność. Ponieważ odpytywanie całej klasy zajmowało tyle czasu, pojedynczy uczeń w czasie trwania egzaminu mógł mieć możność odpowiedzieć tylko na jedno lub

TESTY OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI

Gru. 14, 2018 by

TESTY OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI. Dzięki swoim oczywistym zaletom, a mimo swych niektórych wad, testy i egzaminy będą zawsze odgrywały ważną rolę przy wszelkich naszych dążeniach, zmierzających do zdobycia głębszej wiedzy

Ocena obejmuje nieformalne i intuicyjne sady o postepie ucznia, jak równiez akt „wartosciowania”, to jest orzeczenie, jaki rodzaj zachowania jest pozadany i dobry

Gru. 14, 2018 by

Ocena obejmuje nieformalne i intuicyjne sądy o postępie ucznia, jak również akt wartościowania, to jest orzeczenie, jaki rodzaj zachowania jest pożądany i dobry. Dobre metody pomiarów stwarzają mocną podstawę dla