Randomizowany proces dawkowania akenokoumarolu i phenprokumonu pod kontrolą genotypu AD 8

Gru. 13, 2018 by

Udało nam się spełnić wymagania naszych skorygowanych obliczeń wielkości próby jedynie poprzez zbieranie danych z grup acenokumarolu i fenprokumonu. Kolejnym ograniczeniem była duża liczba naruszeń protokołu, w tym nieprawidłowo obliczone

Nauczyciele nie tylko róznia sie miedzy soba, ale równiez we wlasnej ocenie wykazuja róznice od czasu do czasu

Gru. 13, 2018 by

Nauczyciele nie tylko różnią się między sobą, ale również we własnej ocenie wykazują różnice od czasu do czasu. Na przykład, nauczyciel może postawić za tę samą pracę inny stopień, jeśli

Ryzyko zdarzenia zakrzepowego po 6-tygodniowym okresie poporodowym AD 8

Gru. 12, 2018 by

Po pierwsze, w przypadku braku prospektywnej oceny przypadku i szczegółowych informacji klinicznych, niektóre zdarzenia wynikowe mogły reprezentować opóźnione następstwa wcześniejszych zdarzeń zakrzepowych. Na przykład, ambulatoryjny, u którego żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Ryzyko zdarzenia zakrzepowego po 6-tygodniowym okresie poporodowym AD 7

Gru. 12, 2018 by

W tym ostatnim okresie iloraz szans dla zakrzepicy był podobny u kobiet z rozpoznanymi czynnikami ryzyka zakrzepicy oraz u tych, u których nie występowały takie czynniki ryzyka, więc można by