Ryzyko zdarzenia zakrzepowego po 6-tygodniowym okresie poporodowym AD 6

Gru. 12, 2018 by

Ryzyko zakrzepicy w okresie od 7 do 12 tygodni po porodzie wydawało się być podobnie podwyższone dla zdarzeń tętniczych (iloraz szans, 2,1; 95% CI, 1,0 do 4,3) i zdarzeń żylnych

Ryzyko zdarzenia zakrzepowego po 6-tygodniowym okresie poporodowym AD 5

Gru. 12, 2018 by

Liczba ta mieściła się w granicach 6% oczekiwanej liczby na podstawie aktów urodzenia wydanych w tym czasie.17 W ciągu roku 24 tygodnie po porodzie 1015 kobiet miało zdarzenie zakrzepowe (248

Ryzyko zdarzenia zakrzepowego po 6-tygodniowym okresie poporodowym AD 4

Gru. 12, 2018 by

Powtórzyliśmy tę analizę kohorty krzyżowej dla dni po porodzie od 42 do 83, od 84 do 125 i od 126 do 167. Wykorzystaliśmy warunkową regresję logistyczną do obliczenia współczynników szans

Radykalna prostatektomia lub czujne czekanie we wczesnym raku prostaty AD 5

Gru. 11, 2018 by

Średni czas obserwacji wynosił 13,4 lat (zakres od 3 tygodni do 23,2 lat). Śmiertelność Ryc. 1. Skumulowana częstość występowania skumulowanej liczby zgonów z jakiejkolwiek przyczyny, zgonu z powodu raka gruczołu