Ryzyko ponownej hospitalizacji – izolowanie efektów szpitalnych od efektów dla pacjentów

Maj. 23, 2018 by

Pomiar i raportowanie 30-dniowych stawek readmisji przez szpitale przez Centers for Medicare i Medicaid Services (CMS) miało duży wpływ na dostarczanie opieki zdrowotnej. Te środki, które po raz pierwszy zostały

Wpływ działania całego szpitala na program redukcji rezerwy ad 6

Maj. 23, 2018 by

Ponieważ szpitale w sieci bezpieczeństwa mają tendencję do wykonywania nieco gorszych w całym szpitalu, są bardziej skłonne do otrzymania kary, co zwiększyłoby różnice w karach między obiema grupami. Stwierdziliśmy, że

Wpływ działania całego szpitala na program redukcji rezerwy ad 5

Maj. 23, 2018 by

Przejście na szpitalny środek readmisji znacznie podniosłoby rozbieżność między siecią bezpieczeństwa a innymi szpitalami: średnia wysokość kary jako procent bazowych płatności w ramach DRG byłaby wyższa o 0,41 punktu procentowego

Wpływ działania całego szpitala na program redukcji rezerwy czesc 4

Maj. 23, 2018 by

Takie podejście rozdziela kary równomiernie w każdej warstwie (porównując szpitale podobne do siebie pod względem indeksu DSH), a nie we wszystkich szpitalach. Wyniki Charakterystyka próbki Tabela 1. Tabela 1. Szpitale