Ryzyko zdarzenia zakrzepowego po 6-tygodniowym okresie poporodowym AD 2

Wrz. 5, 2019 by

Wytyczne dotyczące leczenia zaburzeń zakrzepowych w czasie ciąży informują o przerwaniu leczenia profilaktycznego w 6 tygodniu po porodzie u kobiet z wysokim ryzykiem zatorowości żylnej.1 Jednakże wcześniejsze badania i pojedyncze

Ryzyko zdarzenia zakrzepowego po 6-tygodniowym okresie poporodowym

Wrz. 5, 2019 by

Stan poporodowy wiąże się ze znacznie zwiększonym ryzykiem zakrzepicy. Nie jest pewne, w jakim stopniu to podwyższone ryzyko utrzymuje się poza tradycyjnie ustalonym sześciotygodniowym okresem poporodowym. Metody Korzystając z danych

Randomizowany proces dawkowania akenokoumarolu i phenprokumonu pod kontrolą genotypu AD 8

Wrz. 5, 2019 by

Udało nam się spełnić wymagania naszych skorygowanych obliczeń wielkości próby jedynie poprzez zbieranie danych z grup acenokumarolu i fenprokumonu. Kolejnym ograniczeniem była duża liczba naruszeń protokołu, w tym nieprawidłowo obliczone

Nauczyciele nie tylko róznia sie miedzy soba, ale równiez we wlasnej ocenie wykazuja róznice od czasu do czasu

Wrz. 5, 2019 by

Nauczyciele nie tylko różnią się między sobą, ale również we własnej ocenie wykazują różnice od czasu do czasu. Na przykład, nauczyciel może postawić za tę samą pracę inny stopień, jeśli

Ryzyko zdarzenia zakrzepowego po 6-tygodniowym okresie poporodowym AD 8

Wrz. 4, 2019 by

Po pierwsze, w przypadku braku prospektywnej oceny przypadku i szczegółowych informacji klinicznych, niektóre zdarzenia wynikowe mogły reprezentować opóźnione następstwa wcześniejszych zdarzeń zakrzepowych. Na przykład, ambulatoryjny, u którego żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Ryzyko zdarzenia zakrzepowego po 6-tygodniowym okresie poporodowym AD 7

Wrz. 4, 2019 by

W tym ostatnim okresie iloraz szans dla zakrzepicy był podobny u kobiet z rozpoznanymi czynnikami ryzyka zakrzepicy oraz u tych, u których nie występowały takie czynniki ryzyka, więc można by

Ryzyko zdarzenia zakrzepowego po 6-tygodniowym okresie poporodowym AD 6

Wrz. 4, 2019 by

Ryzyko zakrzepicy w okresie od 7 do 12 tygodni po porodzie wydawało się być podobnie podwyższone dla zdarzeń tętniczych (iloraz szans, 2,1; 95% CI, 1,0 do 4,3) i zdarzeń żylnych

Ryzyko zdarzenia zakrzepowego po 6-tygodniowym okresie poporodowym AD 5

Wrz. 4, 2019 by

Liczba ta mieściła się w granicach 6% oczekiwanej liczby na podstawie aktów urodzenia wydanych w tym czasie.17 W ciągu roku 24 tygodnie po porodzie 1015 kobiet miało zdarzenie zakrzepowe (248

Ryzyko zdarzenia zakrzepowego po 6-tygodniowym okresie poporodowym AD 4

Wrz. 4, 2019 by

Powtórzyliśmy tę analizę kohorty krzyżowej dla dni po porodzie od 42 do 83, od 84 do 125 i od 126 do 167. Wykorzystaliśmy warunkową regresję logistyczną do obliczenia współczynników szans

Radykalna prostatektomia lub czujne czekanie we wczesnym raku prostaty AD 5

Wrz. 3, 2019 by

Średni czas obserwacji wynosił 13,4 lat (zakres od 3 tygodni do 23,2 lat). Śmiertelność Ryc. 1. Skumulowana częstość występowania skumulowanej liczby zgonów z jakiejkolwiek przyczyny, zgonu z powodu raka gruczołu