Jednak glównym mankamentem tej metody byla jej mala skutecznosc

Mar. 24, 2018 by

Jednak głównym mankamentem tej metody była jej mała skuteczność. Ponieważ odpytywanie całej klasy zajmowało tyle czasu, pojedynczy uczeń w czasie trwania egzaminu mógł mieć możność odpowiedzieć tylko na jedno lub

TESTY OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI

Mar. 23, 2018 by

TESTY OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI. Dzięki swoim oczywistym zaletom, a mimo swych niektórych wad, testy i egzaminy będą zawsze odgrywały ważną rolę przy wszelkich naszych dążeniach, zmierzających do zdobycia głębszej wiedzy

Opinia wystawiona przez logopedę może ułatwić funkcjonowanie dziecka w szkole

Mar. 22, 2018 by

Osoby zainteresowane wykonywaniem zawodów, które zaliczane są do grupy zaufania publicznego, są zobowiązane spełnić szereg wymagań określonych odpowiednimi ustawami prawa. Dopiero pozytywna ocena ich umiejętności pozwala na wykonywanie swoich usług.

Im młodsze dziecko, tym większa szansa na naprawę powstałego zaburzenia

Mar. 22, 2018 by

Umówienie się na wizytę z dzieckiem u logopedy, tak jak w przypadku każdego innego specjalisty współpracującego z Narodowym Funduszem Zdrowia, graniczy z cudem. Statystyki donoszą, że 70 procent wszystkich konsultacji