Radykalna prostatektomia lub czujne czekanie we wczesnym raku prostaty AD 4

Wrz. 3, 2019 by

Względne ryzyko oszacowano przy użyciu modeli proporcjonalnego hazardu Coxa w przypadkach, w których weryfikowano proporcjonalność za pomocą wzrokowej kontroli równoległości logarytmów szacowanej skumulowanej częstości występowania. Zastosowano podejście polegające na kumulacji

Radykalna prostatektomia lub czujne czekanie we wczesnym raku prostaty AD 3

Wrz. 3, 2019 by

Potwierdzone przerzuty (wykryte za pomocą skanów kości) leczono hormonoterapią. W 2003 roku klinicyści mogli rozpocząć leczenie deprywacji androgenów, jeśli wystąpiły oznaki progresji guza lub wzrostu poziomu PSA lub jeśli wierzyli,

Radykalna prostatektomia lub czujne czekanie we wczesnym raku prostaty AD 2

Wrz. 3, 2019 by

Wśród innych czynników istotny dodatkowy czas realizacji wymaga bardzo długich okresów obserwacji w badaniu PIVOT, aby określić efekt operacji w porównaniu z obserwacją. W międzyczasie SPCG-4 oferuje wgląd w skuteczność

Radykalna prostatektomia lub czujne czekanie we wczesnym raku prostaty

Wrz. 3, 2019 by

Radykalna prostatektomia zmniejsza śmiertelność wśród mężczyzn z miejscowym rakiem prostaty; jednak pozostają ważne pytania dotyczące długoterminowych korzyści. Metody W latach 1989-1999 losowo przydzielono 695 mężczyznom z wczesnym rakiem gruczołu krokowego

Ryzyko wystąpienia wgłobienia po monowalentnej szczepionce przeciw rotawirusom AD 3

Wrz. 2, 2019 by

Przeprowadzaliśmy cotygodniowe analizy od kwietnia 2008 r. Do marca 2013 r., Stosując sekwencyjne metody monitorowania.6,10-14 Ustrukturyzowaliśmy zagregowane tygodniowe dane ze wszystkich uczestniczących stron według miejsca VSD, wieku, płci, tygodnia kalendarzowego

Ryzyko wystąpienia wgłobienia po monowalentnej szczepionce przeciw rotawirusom AD 2

Wrz. 2, 2019 by

Pobór monowalentnej szczepionki rotawirusowej następnie wzrósł, co pozwoliło nam ocenić związek pomiędzy otrzymaniem szczepionki a wgłaskaniem w populacji USA. Metody Projekt badania Projekt VSD to wspólny wysiłek Centrum Kontroli i

Ryzyko wystąpienia wgłobienia po monowalentnej szczepionce przeciw rotawirusom

Wrz. 2, 2019 by

Chociaż obecne szczepionki przeciw rotawirusom nie były związane ze zwiększonym ryzykiem wgłobienia jelita w dużych próbach przed uzyskaniem pozwolenia, najnowsze dane postlicencjalne z międzynarodowych ustawień sugerują możliwość niewielkiego zwiększenia ryzyka

Radykalna prostatektomia lub czujne czekanie we wczesnym raku prostaty AD 7

Wrz. 2, 2019 by

Wśród mężczyzn w grupie średniego ryzyka wystąpiła istotna absolutna redukcja we wszystkich trzech punktach końcowych: redukcja o 15,5 punktu procentowego w ogólnej śmiertelności, 24,2 punktów procentowych w częstości zgonów z

Radykalna prostatektomia lub czujne czekanie we wczesnym raku prostaty AD 6

Wrz. 2, 2019 by

Skumulowana częstość stosowania terapii deprywacji androgenów po 18 latach wyniosła 42,5% w grupie radykalnej prostatektomii i 67,4% w grupie z czuwaniem oczekującym (różnica 25,0 punktów procentowych, 95% CI, 17,7 do

Elektroniczna rejestracja zdrowia i krajowe cele bezpieczeństwa pacjentów ad

Wrz. 1, 2019 by

W niedawnym przykładzie, 21 kwietnia 2010 r., Jedna trzecia szpitali w Rhode Island była zmuszona do odroczenia planowych zabiegów operacyjnych i skierowania nagłych zagrożeń 19, gdy błędna automatyczna aktualizacja oprogramowania