Posted by on 13 lipca 2018

POMIARY, OCENA I ZASTOSOWANIE TESTÓW. Terminy ocena i pomiary oznaczają pojęcia, które czasami są mylone lub wadliwie stosowane przez osoby zatrudnione w szkolnictwie. Niektórzy nauczyciele najwidoczniej uważają, że przeprowadzają ocenę, skoro dają uczniom do wykonania testy i odnotowują wyniki bez jakiejkolwiek próby interpretowania ich lub powiązania z tym, co się dzieje w klasie lub z jakimkolwiek innym aspektem zachowania się ucznia. Innym zaś wydaje się, że w sposób właściwy spełniają swą pracę przy ocenianiu, jeśli formułują o postępach uczniów sądy niepoparte obiektywnymi danymi żadnego rodzaju. Aby program oceniania był skuteczny, powinien, przynajmniej częściowo, opierać się na jakiegoś rodzaju pomiarach, to znaczy powinien wiązać się z gromadzeniem danych o charakterze opisowym, które można odnieść do jakiegoś właściwego standardu czy normy. Ocena jednak polega na czymś więcej niż zbieranie i odnotowywanie danych. Zgo dnie z tym, co podkreślają Robert L. ThomdiJke i Elizabeth Hagen, ocena jest szerszym pojęciem niż pomiary. [podobne: pracownia emg, hurtownia tapicerska, cyjanokobalamina ]

Powiązane tematy z artykułem: cyjanokobalamina hurtownia tapicerska pracownia emg

Posted by on 13 lipca 2018

POMIARY, OCENA I ZASTOSOWANIE TESTÓW. Terminy ocena i pomiary oznaczają pojęcia, które czasami są mylone lub wadliwie stosowane przez osoby zatrudnione w szkolnictwie. Niektórzy nauczyciele najwidoczniej uważają, że przeprowadzają ocenę, skoro dają uczniom do wykonania testy i odnotowują wyniki bez jakiejkolwiek próby interpretowania ich lub powiązania z tym, co się dzieje w klasie lub z jakimkolwiek innym aspektem zachowania się ucznia. Innym zaś wydaje się, że w sposób właściwy spełniają swą pracę przy ocenianiu, jeśli formułują o postępach uczniów sądy niepoparte obiektywnymi danymi żadnego rodzaju. Aby program oceniania był skuteczny, powinien, przynajmniej częściowo, opierać się na jakiegoś rodzaju pomiarach, to znaczy powinien wiązać się z gromadzeniem danych o charakterze opisowym, które można odnieść do jakiegoś właściwego standardu czy normy. Ocena jednak polega na czymś więcej niż zbieranie i odnotowywanie danych. Zgo dnie z tym, co podkreślają Robert L. ThomdiJke i Elizabeth Hagen, ocena jest szerszym pojęciem niż pomiary. [podobne: pracownia emg, hurtownia tapicerska, cyjanokobalamina ]

Powiązane tematy z artykułem: cyjanokobalamina hurtownia tapicerska pracownia emg