Posted by on 26 września 2018

Nie wolno zaniedbywać badania na beztlenowce zwłaszcza w przypadku perlaka w uchu środkowym. Decydujące w rozpoznaniu zakrzepu zatok żylnych i następowego zakażenia ogólnego jest stwierdzenie odległych przerzutów. Są one charakterystyczne dla tej postaci zakażenia, którą ze względów dydaktycznych wyodrębnia się zwykle jako osobną . postać zakażenia, a mianowicie dla ropnicy (pyaemia). Przerzuty z zakrzepu zatoki występują przeważnie w płucach, dając początkowo objawy zawału lub ropnia płuc, a później zwykle ropnego zapalenia opłucnej, natomiast przerzuty z małych żył kostnych (osteophlebitis) przeważnie są powierzchowne, a mianowicie vi mięśniach i stawach. Ostatnia postać ropnicy rozwija się zwykle u osobników młodych, w przebiegu ostrego zapalenia ucha środkowego i daje dobre rokowanie. [przypisy: objaw griesingera, zgrubienie na szyi, wolumetria cena ]

Powiązane tematy z artykułem: objaw griesingera wolumetria cena zgrubienie na szyi

Posted by on 26 września 2018

Nie wolno zaniedbywać badania na beztlenowce zwłaszcza w przypadku perlaka w uchu środkowym. Decydujące w rozpoznaniu zakrzepu zatok żylnych i następowego zakażenia ogólnego jest stwierdzenie odległych przerzutów. Są one charakterystyczne dla tej postaci zakażenia, którą ze względów dydaktycznych wyodrębnia się zwykle jako osobną . postać zakażenia, a mianowicie dla ropnicy (pyaemia). Przerzuty z zakrzepu zatoki występują przeważnie w płucach, dając początkowo objawy zawału lub ropnia płuc, a później zwykle ropnego zapalenia opłucnej, natomiast przerzuty z małych żył kostnych (osteophlebitis) przeważnie są powierzchowne, a mianowicie vi mięśniach i stawach. Ostatnia postać ropnicy rozwija się zwykle u osobników młodych, w przebiegu ostrego zapalenia ucha środkowego i daje dobre rokowanie. [przypisy: objaw griesingera, zgrubienie na szyi, wolumetria cena ]

Powiązane tematy z artykułem: objaw griesingera wolumetria cena zgrubienie na szyi