Posted by on 3 września 2019

Wśród innych czynników istotny dodatkowy czas realizacji wymaga bardzo długich okresów obserwacji w badaniu PIVOT, aby określić efekt operacji w porównaniu z obserwacją. W międzyczasie SPCG-4 oferuje wgląd w skuteczność radykalnej prostatektomii i naturalnego przebiegu raka prostaty. W 18-letniej obserwacji SPCG-4 kumulacja wielu zdarzeń pozwoliła na analizę stratyfikacji w zależności od wieku i ryzyka nowotworu. Ponadto zbadaliśmy występowanie przerzutów i zastosowanie leczenia paliatywnego w celu oszacowania długoterminowego obciążenia chorobą według grupy badanej.
Metody
Pacjenci
Pomiędzy październikiem 1989 r. A grudniem 1999 r., W 14 ośrodkach w Szwecji, Finlandii i Islandii, losowo przydzielono 695 mężczyzn z miejscowym rakiem prostaty do radykalnej prostatektomii lub czujnego czekania, jak opisano w poprzednich artykułach, 1,3,4 iw badaniu protokół (www.cancercentrum.se). Badanie zostało zatwierdzone przez regionalną komisję etyczną dla każdego uczestniczącego ośrodka i uzyskano świadomą zgodę wszystkich pacjentów. Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność danych, a ostatni autor zapewnia zgodność badania z protokołem.
Mężczyźni byli uprawnieni do włączenia do badania, jeśli mieli mniej niż 75 lat i mieli oczekiwaną długość życia ponad 10 lat, nie mieli innych znanych nowotworów i mieli zlokalizowanego guza ze stadium T0d (później nazwanego T1b), T1, lub T2, zgodnie z definicją z 1978 r. Międzynarodowej Unii przeciwko rakowi. Po rewizji kryteriów oceny stanu zaawansowania w 1987 r. Włączono również guzy T1c, począwszy od 1994 r.5. Guzy należało dobrze zróżnicować do umiarkowanie dobrze zróżnicowanego, zgodnie z klasyfikacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na podstawie biopsji rdzenia lub cienkiej igły dążenie. Wszyscy pacjenci objęci badaniem musieli mieć poziom PSA w surowicy mniejszy niż 50 ng na mililitr i ujemny wynik badania kości.
Projekt badania
U mężczyzn przypisanych do grupy radykalnej prostatektomii, procedura chirurgiczna rozpoczęła się od limfadenektomii fiszki obturatora.6 Jeśli nie wykryto przerzutów węzłowych w zamrożonych skrawkach, wykonano prostatektomię radykalną.7 Radykalne wycięcie guza miało pierwszeństwo przed nerwem – operacja chirurgiczna. Mężczyźni, którzy zostali przydzieleni do obserwacji, nie otrzymali natychmiastowego leczenia.
Jeśli u pacjenta w grupie radykalnej prostatektomii wystąpiły oznaki wznowy miejscowej (wyczuwalny guzek lub potwierdzona histologicznie nawrót), rozpoczęto terapię deprywacji androgenów. Mężczyźni w grupie czuwającej z wyczekiwaniem, którzy mieli oznaki obturacyjnego oddawania moczu, byli leczeni za pomocą przezcewkowej resekcji
[patrz też: krwiak śródmózgowy, medicus jawor, scanmed warszawa ]

 1. Sugar Man
  11 stycznia 2019

  Lekarze rodzinni mylą się nie czasem a zazwyczaj

 2. Bowler
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do leczenie boreliozy[…]

 3. Leonard
  15 stycznia 2019

  Mam obsesję punkcie potworności jaką jest tętniak mózgu.

 4. Mr. Wholesome
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: apteczka[…]

 5. Matylda
  19 stycznia 2019

  Nie rozumiem po co pisać taki artykuł.

 6. Marianna
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: płyn do ust[…]

 7. Norbert
  23 stycznia 2019

  pacjent musi leżeć absolutnie nieruchomo

Powiązane tematy z artykułem: krwiak śródmózgowy medicus jawor scanmed warszawa

Posted by on 3 września 2019

Wśród innych czynników istotny dodatkowy czas realizacji wymaga bardzo długich okresów obserwacji w badaniu PIVOT, aby określić efekt operacji w porównaniu z obserwacją. W międzyczasie SPCG-4 oferuje wgląd w skuteczność radykalnej prostatektomii i naturalnego przebiegu raka prostaty. W 18-letniej obserwacji SPCG-4 kumulacja wielu zdarzeń pozwoliła na analizę stratyfikacji w zależności od wieku i ryzyka nowotworu. Ponadto zbadaliśmy występowanie przerzutów i zastosowanie leczenia paliatywnego w celu oszacowania długoterminowego obciążenia chorobą według grupy badanej.
Metody
Pacjenci
Pomiędzy październikiem 1989 r. A grudniem 1999 r., W 14 ośrodkach w Szwecji, Finlandii i Islandii, losowo przydzielono 695 mężczyzn z miejscowym rakiem prostaty do radykalnej prostatektomii lub czujnego czekania, jak opisano w poprzednich artykułach, 1,3,4 iw badaniu protokół (www.cancercentrum.se). Badanie zostało zatwierdzone przez regionalną komisję etyczną dla każdego uczestniczącego ośrodka i uzyskano świadomą zgodę wszystkich pacjentów. Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność danych, a ostatni autor zapewnia zgodność badania z protokołem.
Mężczyźni byli uprawnieni do włączenia do badania, jeśli mieli mniej niż 75 lat i mieli oczekiwaną długość życia ponad 10 lat, nie mieli innych znanych nowotworów i mieli zlokalizowanego guza ze stadium T0d (później nazwanego T1b), T1, lub T2, zgodnie z definicją z 1978 r. Międzynarodowej Unii przeciwko rakowi. Po rewizji kryteriów oceny stanu zaawansowania w 1987 r. Włączono również guzy T1c, począwszy od 1994 r.5. Guzy należało dobrze zróżnicować do umiarkowanie dobrze zróżnicowanego, zgodnie z klasyfikacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na podstawie biopsji rdzenia lub cienkiej igły dążenie. Wszyscy pacjenci objęci badaniem musieli mieć poziom PSA w surowicy mniejszy niż 50 ng na mililitr i ujemny wynik badania kości.
Projekt badania
U mężczyzn przypisanych do grupy radykalnej prostatektomii, procedura chirurgiczna rozpoczęła się od limfadenektomii fiszki obturatora.6 Jeśli nie wykryto przerzutów węzłowych w zamrożonych skrawkach, wykonano prostatektomię radykalną.7 Radykalne wycięcie guza miało pierwszeństwo przed nerwem – operacja chirurgiczna. Mężczyźni, którzy zostali przydzieleni do obserwacji, nie otrzymali natychmiastowego leczenia.
Jeśli u pacjenta w grupie radykalnej prostatektomii wystąpiły oznaki wznowy miejscowej (wyczuwalny guzek lub potwierdzona histologicznie nawrót), rozpoczęto terapię deprywacji androgenów. Mężczyźni w grupie czuwającej z wyczekiwaniem, którzy mieli oznaki obturacyjnego oddawania moczu, byli leczeni za pomocą przezcewkowej resekcji
[patrz też: krwiak śródmózgowy, medicus jawor, scanmed warszawa ]

 1. Sugar Man
  11 stycznia 2019

  Lekarze rodzinni mylą się nie czasem a zazwyczaj

 2. Bowler
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do leczenie boreliozy[…]

 3. Leonard
  15 stycznia 2019

  Mam obsesję punkcie potworności jaką jest tętniak mózgu.

 4. Mr. Wholesome
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: apteczka[…]

 5. Matylda
  19 stycznia 2019

  Nie rozumiem po co pisać taki artykuł.

 6. Marianna
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: płyn do ust[…]

 7. Norbert
  23 stycznia 2019

  pacjent musi leżeć absolutnie nieruchomo

Powiązane tematy z artykułem: krwiak śródmózgowy medicus jawor scanmed warszawa