Posted by on 5 września 2019

Udało nam się spełnić wymagania naszych skorygowanych obliczeń wielkości próby jedynie poprzez zbieranie danych z grup acenokumarolu i fenprokumonu. Kolejnym ograniczeniem była duża liczba naruszeń protokołu, w tym nieprawidłowo obliczone dawki, dawki nieprzeznaczone zgodnie z protokołem oraz brakujące dane do obliczenia dawki. Kwestie te pojawiłyby się jednak również, gdyby w praktyce klinicznej wdrożono genotypowanie. Procent czasu spędzonego w, poniżej i powyżej docelowego zakresu INR jest zastępczym wynikiem stosowanym do badania jakości antykoagulacji. W praktyce klinicznej ważne jest, aby ustalić, czy wyniki kliniczne, takie jak krwawienie i zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, są zmniejszone, gdy stosuje się genotypowanie. Nasze badanie nie było w stanie wykryć klinicznie istotnych różnic w odniesieniu do tych zdarzeń. Jednak ryzyko wystąpienia krwawienia i zdarzeń zakrzepowo-zatorowych jest najniższe, gdy INR mieści się w zakresie docelowym.17 Jest zatem prawdopodobne, że interwencja zwiększająca odsetek czasu w zakresie docelowym będzie wiązać się ze zmniejszonym ryzykiem zdarzeń niepożądanych.
Podsumowując, zbadaliśmy zastosowanie algorytmu dawkowania, który obejmował zarówno czynniki farmakogenetyczne, jak i kliniczne, w porównaniu z algorytmem obejmującym tylko czynniki kliniczne, w celu rozpoczęcia leczenia acenokumarolem lub fenprokumonem. Nie było znaczącej różnicy między dwiema grupami algorytmów dawkujących w pierwotnym wyniku czasu w terapeutycznym zakresie INR podczas pierwszych 12 tygodni leczenia.
[przypisy: intermed będzin, lateralizacja rzepki, allmedica nowy targ ]

 1. Zofia
  19 stycznia 2019

  Profilaktyka to regularne badania

 2. Milena
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do psychoterapia wrocław[…]

 3. Matylda
  23 stycznia 2019

  Najpierw wizyta u lekarza rodzinnego

Powiązane tematy z artykułem: allmedica nowy targ intermed będzin lateralizacja rzepki

Posted by on 5 września 2019

Udało nam się spełnić wymagania naszych skorygowanych obliczeń wielkości próby jedynie poprzez zbieranie danych z grup acenokumarolu i fenprokumonu. Kolejnym ograniczeniem była duża liczba naruszeń protokołu, w tym nieprawidłowo obliczone dawki, dawki nieprzeznaczone zgodnie z protokołem oraz brakujące dane do obliczenia dawki. Kwestie te pojawiłyby się jednak również, gdyby w praktyce klinicznej wdrożono genotypowanie. Procent czasu spędzonego w, poniżej i powyżej docelowego zakresu INR jest zastępczym wynikiem stosowanym do badania jakości antykoagulacji. W praktyce klinicznej ważne jest, aby ustalić, czy wyniki kliniczne, takie jak krwawienie i zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, są zmniejszone, gdy stosuje się genotypowanie. Nasze badanie nie było w stanie wykryć klinicznie istotnych różnic w odniesieniu do tych zdarzeń. Jednak ryzyko wystąpienia krwawienia i zdarzeń zakrzepowo-zatorowych jest najniższe, gdy INR mieści się w zakresie docelowym.17 Jest zatem prawdopodobne, że interwencja zwiększająca odsetek czasu w zakresie docelowym będzie wiązać się ze zmniejszonym ryzykiem zdarzeń niepożądanych.
Podsumowując, zbadaliśmy zastosowanie algorytmu dawkowania, który obejmował zarówno czynniki farmakogenetyczne, jak i kliniczne, w porównaniu z algorytmem obejmującym tylko czynniki kliniczne, w celu rozpoczęcia leczenia acenokumarolem lub fenprokumonem. Nie było znaczącej różnicy między dwiema grupami algorytmów dawkujących w pierwotnym wyniku czasu w terapeutycznym zakresie INR podczas pierwszych 12 tygodni leczenia.
[przypisy: intermed będzin, lateralizacja rzepki, allmedica nowy targ ]

 1. Zofia
  19 stycznia 2019

  Profilaktyka to regularne badania

 2. Milena
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do psychoterapia wrocław[…]

 3. Matylda
  23 stycznia 2019

  Najpierw wizyta u lekarza rodzinnego

Powiązane tematy z artykułem: allmedica nowy targ intermed będzin lateralizacja rzepki