Posted by on 1 września 2019

Wykluczyliśmy również pacjentów, którzy zostali zwolnieni ze szpitali onkologicznych, którzy są zwolnieni z systemu płatności szpitalnych w ramach Medicare. Można uwzględnić wiele indeksów przyjmowanych przez tego samego pacjenta, jeśli każde przyjęcie spełnia kryteria kwalifikowalności. Uzyskaliśmy status śmiertelności po wypisaniu z pliku z mianownikiem Medicare. Korzystaliśmy z rocznej bazy danych badań Amerykańskiego Towarzystwa Szpitali, aby zidentyfikować opisowe cechy szpitali. Uzyskaliśmy aprobatę uczelnianej komisji odwoławczej, w tym rezygnację z wymogu świadomej zgody uczestników, za pośrednictwem Komitetu ds. Badania Ludzkiego Uniwersytetu Yale.
Klasyfikacja dla wydajności szpitala-readmisji
Losowo podzieliliśmy zrzuty na dwie grupy, które zostały podzielone na straty według kategorii szpitalnej i głównej diagnozy. Wykorzystaliśmy połowę próbki (próbki do klasyfikacji wyników) do obliczenia współczynników standaryzacji szpitala, nieplanowanej readmisji z dowolnej przyczyny oraz do klasyfikacji szpitali na kwartyle o wydajności readmisji. Obliczyliśmy wydajność readmisji, stosując standaryzowane według ryzyka stopy readmisji w sposób zgodny z miarą CMS .7,11,19 Klasyfikacja nieplanowanej readmisji została oparta na metodzie CMS.20
Współczynniki readmisji standaryzowane na podstawie skali szpitalnej są obliczane jako stosunek liczby przewidywanych readmisji do liczby oczekiwanych readmisji, pomnożonych przez obserwowaną w danym kraju stopę readmisji. W szczególności przyjęto ogólnokrajową metodę readmisji w ramach pięciu specjalnych poziomów: hospitalizacji z powodów chirurgicznych lub ginekologicznych, z przyczyn sercowo-naczyniowych, z przyczyn sercowo-oddechowych, z powodów neurologicznych iz powodów medycznych. Zastosowano pięć hierarchicznych modeli regresji logistycznej, aby oszacować przewidywaną i spodziewaną liczbę ponownych wizyt. Podejście to modelowało dane na poziomie pacjenta i szpitala jednocześnie, aby uwzględnić zmienność w readmisji pacjentów w szpitalach i między nimi. Szpitale zostały sklasyfikowane w kwartylach na podstawie ich standardowych wskaźników readmisji w skali szpitala z próbki klasyfikacji klasyfikacyjnej; kwartyl obejmował najlepiej funkcjonujące szpitale (najniższe 30-dniowe stawki readmisji) oraz kwartyle 4 szpitali najgorzej zarabiających (najwyższe 30-dniowe stawki readmisji).
Porównanie szpitalne
Drugą połowę próbki wyładowań wykorzystaliśmy do zidentyfikowania pacjentów, którzy zostali przyjęci do szpitali w różnych kwartylach wydajności w celu uzyskania podobnej diagnozy (tj. W ramach tej samej kategorii diagnostycznej co środek readmisji). Dla tych pacjentów wybraliśmy jedną lub więcej par hospitalizacji, z jedną hospitalizacją występującą w każdym z dwóch lub więcej kwartylów. Jeśli pacjent miał więcej niż jedną hospitalizację w danym kwartylu, wówczas jedna z hospitalizacji została losowo wybrana. Rezultatem była grupa pacjentów, którzy mieli jedną lub więcej par hospitalizacji z powodu podobnych rozpoznań, które wystąpiły w szpitalach, które były w różnych kwartylach osiągających wyniki w zakresie readmisji. Pacjenci i hospitalizacje w porównywanych parach kwartylowych stanowiły próbę badawczą.
Analiza statystyczna
Najpierw opisaliśmy charakterystykę szpitali w próbie badawczej zgodnie z kwartylem wykonania
[więcej w: trichofagia, bąble po oparzeniu, scanmed warszawa ]

 1. Screwtape
  11 stycznia 2019

  Diagnoza w szpitalu to wyciekający tętniak

 2. Melania
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: miód manuka[…]

 3. Joanna
  15 stycznia 2019

  no to niegroźne czy nie?

 4. Grave Digger
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do tampony[…]

 5. Jagoda
  19 stycznia 2019

  Badajcie sobie poziom potasu w organizmie

 6. Highlander Monk
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: sklep medyczny[…]

 7. Aniela
  23 stycznia 2019

  Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

Powiązane tematy z artykułem: bąble po oparzeniu scanmed warszawa trichofagia

Posted by on 1 września 2019

Wykluczyliśmy również pacjentów, którzy zostali zwolnieni ze szpitali onkologicznych, którzy są zwolnieni z systemu płatności szpitalnych w ramach Medicare. Można uwzględnić wiele indeksów przyjmowanych przez tego samego pacjenta, jeśli każde przyjęcie spełnia kryteria kwalifikowalności. Uzyskaliśmy status śmiertelności po wypisaniu z pliku z mianownikiem Medicare. Korzystaliśmy z rocznej bazy danych badań Amerykańskiego Towarzystwa Szpitali, aby zidentyfikować opisowe cechy szpitali. Uzyskaliśmy aprobatę uczelnianej komisji odwoławczej, w tym rezygnację z wymogu świadomej zgody uczestników, za pośrednictwem Komitetu ds. Badania Ludzkiego Uniwersytetu Yale.
Klasyfikacja dla wydajności szpitala-readmisji
Losowo podzieliliśmy zrzuty na dwie grupy, które zostały podzielone na straty według kategorii szpitalnej i głównej diagnozy. Wykorzystaliśmy połowę próbki (próbki do klasyfikacji wyników) do obliczenia współczynników standaryzacji szpitala, nieplanowanej readmisji z dowolnej przyczyny oraz do klasyfikacji szpitali na kwartyle o wydajności readmisji. Obliczyliśmy wydajność readmisji, stosując standaryzowane według ryzyka stopy readmisji w sposób zgodny z miarą CMS .7,11,19 Klasyfikacja nieplanowanej readmisji została oparta na metodzie CMS.20
Współczynniki readmisji standaryzowane na podstawie skali szpitalnej są obliczane jako stosunek liczby przewidywanych readmisji do liczby oczekiwanych readmisji, pomnożonych przez obserwowaną w danym kraju stopę readmisji. W szczególności przyjęto ogólnokrajową metodę readmisji w ramach pięciu specjalnych poziomów: hospitalizacji z powodów chirurgicznych lub ginekologicznych, z przyczyn sercowo-naczyniowych, z przyczyn sercowo-oddechowych, z powodów neurologicznych iz powodów medycznych. Zastosowano pięć hierarchicznych modeli regresji logistycznej, aby oszacować przewidywaną i spodziewaną liczbę ponownych wizyt. Podejście to modelowało dane na poziomie pacjenta i szpitala jednocześnie, aby uwzględnić zmienność w readmisji pacjentów w szpitalach i między nimi. Szpitale zostały sklasyfikowane w kwartylach na podstawie ich standardowych wskaźników readmisji w skali szpitala z próbki klasyfikacji klasyfikacyjnej; kwartyl obejmował najlepiej funkcjonujące szpitale (najniższe 30-dniowe stawki readmisji) oraz kwartyle 4 szpitali najgorzej zarabiających (najwyższe 30-dniowe stawki readmisji).
Porównanie szpitalne
Drugą połowę próbki wyładowań wykorzystaliśmy do zidentyfikowania pacjentów, którzy zostali przyjęci do szpitali w różnych kwartylach wydajności w celu uzyskania podobnej diagnozy (tj. W ramach tej samej kategorii diagnostycznej co środek readmisji). Dla tych pacjentów wybraliśmy jedną lub więcej par hospitalizacji, z jedną hospitalizacją występującą w każdym z dwóch lub więcej kwartylów. Jeśli pacjent miał więcej niż jedną hospitalizację w danym kwartylu, wówczas jedna z hospitalizacji została losowo wybrana. Rezultatem była grupa pacjentów, którzy mieli jedną lub więcej par hospitalizacji z powodu podobnych rozpoznań, które wystąpiły w szpitalach, które były w różnych kwartylach osiągających wyniki w zakresie readmisji. Pacjenci i hospitalizacje w porównywanych parach kwartylowych stanowiły próbę badawczą.
Analiza statystyczna
Najpierw opisaliśmy charakterystykę szpitali w próbie badawczej zgodnie z kwartylem wykonania
[więcej w: trichofagia, bąble po oparzeniu, scanmed warszawa ]

 1. Screwtape
  11 stycznia 2019

  Diagnoza w szpitalu to wyciekający tętniak

 2. Melania
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: miód manuka[…]

 3. Joanna
  15 stycznia 2019

  no to niegroźne czy nie?

 4. Grave Digger
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do tampony[…]

 5. Jagoda
  19 stycznia 2019

  Badajcie sobie poziom potasu w organizmie

 6. Highlander Monk
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: sklep medyczny[…]

 7. Aniela
  23 stycznia 2019

  Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

Powiązane tematy z artykułem: bąble po oparzeniu scanmed warszawa trichofagia