Posted by on 9 września 2018

Zidentyfikowaliśmy znaczący (P = 0,02) klaster w przedziale od 3 do 6 dni po takim szczepieniu (Figura 1A). Porównanie z szczepionką Rotavirus Pentavalent
Tabela 2. Tabela 2. Ryzyko wystąpienia wgłobienia w ciągu 7 dni po szczepieniu szczepionką Pentavalent Rotavirus, w porównaniu z historyczną częstością występowania w Data Safety Vaccine Safety, od maja 2006 do marca 2013. Nasza zaktualizowana analiza danych dotyczących szczepionki przeciwko rotawirusom pięciowartościowym od maja 2006 do marca Rok 2013 nie wykazał istotnego wzrostu ryzyka wgłobienia jelita (tab. 2). Podobnie, nie zaobserwowano skumulowania czasowego po pięciowartościowym szczepieniu rotawirusem (Figura 1B).
Równoczesne porównanie danych dotyczących szczepionek monowalentnych i pięciowartościowych zostało ograniczone do przypadków spełniających kryteria poziomu Brighton Collaboration level (udokumentowane podczas operacji, radiografii lub autopsji), które zostały zdiagnozowane w ciągu 7 dni po szczepieniu rotawirusem w ambulatorium, oddziale ratunkowym, lub szpital. Włączenie możliwych przypadków, które po raz pierwszy zaobserwowano w klinice, dało w sumie 7 możliwych przypadków po monowalentnym szczepieniu rotawirusem i 9 po pięciowartościowej szczepionce rotawirusowej. Spośród tych 16 możliwych przypadków, które przeszły przegląd dokumentacji medycznej, 5 z 7 przypadków (71%) po monowalentnym szczepieniu przeciw rotawirusom zostało potwierdzonych zgodnie z kryteriami poziomu dla Brighton Collaboration, a przypadek (14%) został sklasyfikowany jako poziom współpracy Brighton na poziomie 2. Sześć z 9 przypadków (67%) po pięciowartościowych szczepieniach przeciw rotawirusom zostało potwierdzonych jako poziom współpracy Brighton; pozostałe 3 zostały określone jako nie w przypadkach wgłobienia.
Tabela 3. Tabela 3. Porównanie ryzyka wystąpienia wgłobienia w ciągu 7 dni po otrzymaniu szczepionki monowalentnej lub z pojedynczą szczepionką rotawirusową, jako ograniczenie do przypadków potwierdzonych na wykresie w danych bezpieczeństwa szczepionek, kwiecień 2008-marzec 2013. 6 przypadków wgłobienia po Szczepienie rotawirusem pięciowartościowym nastąpiło po podaniu 999,123 dawek, a 5 przypadków po monowalentnym szczepieniu rotawirusem wystąpiło po podaniu 207,995 dawek (Tabela 3). Ze względu na niewielką liczbę przypadków nie udało się dokładnie oszacować względnego ryzyka związanego z dawką. W analizie połączenia wszystkich dawek po dostosowaniu do miejsca, wieku (w tygodniach) i dawki, względne ryzyko wgłobienia związanego z monowalentnym szczepieniem rotawirusem wynosiło 9,1 (95% przedział ufności [CI], 1,4 do 98,9). Ponieważ monowalentna szczepionka rotawirusowa jest tylko serią dwóch dawek i nie wykazano zwiększonego ryzyka wgłobienia po trzeciej dawce szczepionki z rotawirusem pięciowartościowym, przeprowadziliśmy dodatkową analizę ograniczoną do dawek i 2; względne ryzyko po dostosowaniu do wieku i miejsca wyniosło 9,4 (95% CI, 1,4 do 103,8) (dane nie przedstawione)
[więcej w: trzustka a cukrzyca, lekarz rodzinny kraków, młody jęczmień trawa mielona ]

Powiązane tematy z artykułem: lekarz rodzinny kraków młody jęczmień trawa mielona trzustka a cukrzyca

Posted by on 9 września 2018

Zidentyfikowaliśmy znaczący (P = 0,02) klaster w przedziale od 3 do 6 dni po takim szczepieniu (Figura 1A). Porównanie z szczepionką Rotavirus Pentavalent
Tabela 2. Tabela 2. Ryzyko wystąpienia wgłobienia w ciągu 7 dni po szczepieniu szczepionką Pentavalent Rotavirus, w porównaniu z historyczną częstością występowania w Data Safety Vaccine Safety, od maja 2006 do marca 2013. Nasza zaktualizowana analiza danych dotyczących szczepionki przeciwko rotawirusom pięciowartościowym od maja 2006 do marca Rok 2013 nie wykazał istotnego wzrostu ryzyka wgłobienia jelita (tab. 2). Podobnie, nie zaobserwowano skumulowania czasowego po pięciowartościowym szczepieniu rotawirusem (Figura 1B).
Równoczesne porównanie danych dotyczących szczepionek monowalentnych i pięciowartościowych zostało ograniczone do przypadków spełniających kryteria poziomu Brighton Collaboration level (udokumentowane podczas operacji, radiografii lub autopsji), które zostały zdiagnozowane w ciągu 7 dni po szczepieniu rotawirusem w ambulatorium, oddziale ratunkowym, lub szpital. Włączenie możliwych przypadków, które po raz pierwszy zaobserwowano w klinice, dało w sumie 7 możliwych przypadków po monowalentnym szczepieniu rotawirusem i 9 po pięciowartościowej szczepionce rotawirusowej. Spośród tych 16 możliwych przypadków, które przeszły przegląd dokumentacji medycznej, 5 z 7 przypadków (71%) po monowalentnym szczepieniu przeciw rotawirusom zostało potwierdzonych zgodnie z kryteriami poziomu dla Brighton Collaboration, a przypadek (14%) został sklasyfikowany jako poziom współpracy Brighton na poziomie 2. Sześć z 9 przypadków (67%) po pięciowartościowych szczepieniach przeciw rotawirusom zostało potwierdzonych jako poziom współpracy Brighton; pozostałe 3 zostały określone jako nie w przypadkach wgłobienia.
Tabela 3. Tabela 3. Porównanie ryzyka wystąpienia wgłobienia w ciągu 7 dni po otrzymaniu szczepionki monowalentnej lub z pojedynczą szczepionką rotawirusową, jako ograniczenie do przypadków potwierdzonych na wykresie w danych bezpieczeństwa szczepionek, kwiecień 2008-marzec 2013. 6 przypadków wgłobienia po Szczepienie rotawirusem pięciowartościowym nastąpiło po podaniu 999,123 dawek, a 5 przypadków po monowalentnym szczepieniu rotawirusem wystąpiło po podaniu 207,995 dawek (Tabela 3). Ze względu na niewielką liczbę przypadków nie udało się dokładnie oszacować względnego ryzyka związanego z dawką. W analizie połączenia wszystkich dawek po dostosowaniu do miejsca, wieku (w tygodniach) i dawki, względne ryzyko wgłobienia związanego z monowalentnym szczepieniem rotawirusem wynosiło 9,1 (95% przedział ufności [CI], 1,4 do 98,9). Ponieważ monowalentna szczepionka rotawirusowa jest tylko serią dwóch dawek i nie wykazano zwiększonego ryzyka wgłobienia po trzeciej dawce szczepionki z rotawirusem pięciowartościowym, przeprowadziliśmy dodatkową analizę ograniczoną do dawek i 2; względne ryzyko po dostosowaniu do wieku i miejsca wyniosło 9,4 (95% CI, 1,4 do 103,8) (dane nie przedstawione)
[więcej w: trzustka a cukrzyca, lekarz rodzinny kraków, młody jęczmień trawa mielona ]

Powiązane tematy z artykułem: lekarz rodzinny kraków młody jęczmień trawa mielona trzustka a cukrzyca