Posted by on 10 września 2019

Śledziona w zaniku wątroby często jest powiększona wskutek przekrwienia, a w późniejszym okresie wskutek rozrostu tkanki łącznej, wiodącego do fibroadenii. Stałe powiększenie śledziony spostrzega się w postaci przewlekłej. Szpik jest czerwony. W postaciach podprzewlekłej i przewlekłej zaniku wątroby stwierdza się puchlinę brzuszną, natomiast w postaci podostrej, a zwłaszcza ostrej nie ma jej albo jest bardzo mała. W sercu i w nerkach stwierdza się w zaniku wątroby stłuszczenie, w naczyniach krwionośnych uszkodzenie śródbłonków i zależnie od tego wybroczyny, w ośrodkowym układzie nerwowym -zwyrodnienia i nawet martwicę komórek zwojowych, w przewodzie pokarmowym wybroczyny i krwotoki do światła, w skórze – podżółtaczkowe zabarwienie, w błonach surowiczych i w różnych narządach – wybroczyny jako objaw krwotoczności. Wywód chorobowy. Według nowoczesnych pojęć zanik wątroby powstaje na tle surowiczego jej zapalenia, gdy sprawa zapalna nie ogranicza się tylko do czynnościowego uszkodzenia krwionośnych jej naczyń włoskowatych z następowym przenikaniem osocza do przestrzeni Dissego, jak to cechuje ostce rozlane miąższowe zapalenie wątroby. Prócz zaburzeń czynnościowych w zaniku wątroby powstają w tych naczyniach zmiany anatomiczne. Wskutek tego ich ściana miejscami znika, przez co otwiera się szerokie połączenie światła naczyń włoskowa tych z rozszerzonymi przestrzeniami Dissego. Pogarsza to wybitnie dowóz tlenu i materiału odżywczego do komórek wątrobowych, wskutek czego miąższ wątroby ulega rozległym zmianom wstecznym i zwyrodnieniom. Naczynia włoskowate, gdy zostanie zniszczona ich ściana, zlewają się z przestrzeniami Dissego, tak iż tworzą się jeziora krwi, w których pływają bezładnie krwinki czerwone, rozpadłe komórki miąższowe wątroby, komó rki gwiaździste .itd., aż zostaną przez proces autolityczny rozpuszczone, wessane i w ten sposób usunięte. Komórki gwiaździste zachowują się najoporniej i wytwarzają nadal żółć, która z kanalików beleczkowatych przechodzi częściowo bez przeszkody do jezior krwi, a stąd do ogólnego krążenia, wywołując żółtaczkę. Jeżeli zostaną zniszczone także i komórki gwiaździste, żółtaczki nie będzie. Takie przypadki zaniku wątroby zdarzają się zresztą rzadko. Przebieg i los sprawy toczącej się w wątrobie w przypadku jej zaniku zależą od wzajemnego stosunku między natężeniem czynnika przyczyn owego a zdolnością odrodczą wątroby. W przypadkach, w których przeważa niszczenie miąższu wątroby z następową nieczynnością wątroby, zgon może nastąpić już w krótkim czasie, w ciągu 2-4 tygodni, a szczególnie ostro przebiegających przypadkach z bardzo szybkim ustaniem czynności wątroby nawet w kilka dni po pojawieniu się żółtaczki, gdy wątroba nie zdąży jeszcze wybitnie się zmniejszyć. [przypisy: scanmed warszawa, rozrzedzenie struktury kostnej, esteticmed ]

 1. Dredd
  19 stycznia 2019

  możliwość badań klinicznych z Pratia

 2. Lena
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: bolący ząb[…]

 3. Diana
  23 stycznia 2019

  Konieczne jest branie leków

Powiązane tematy z artykułem: esteticmed rozrzedzenie struktury kostnej scanmed warszawa

Posted by on 10 września 2019

Śledziona w zaniku wątroby często jest powiększona wskutek przekrwienia, a w późniejszym okresie wskutek rozrostu tkanki łącznej, wiodącego do fibroadenii. Stałe powiększenie śledziony spostrzega się w postaci przewlekłej. Szpik jest czerwony. W postaciach podprzewlekłej i przewlekłej zaniku wątroby stwierdza się puchlinę brzuszną, natomiast w postaci podostrej, a zwłaszcza ostrej nie ma jej albo jest bardzo mała. W sercu i w nerkach stwierdza się w zaniku wątroby stłuszczenie, w naczyniach krwionośnych uszkodzenie śródbłonków i zależnie od tego wybroczyny, w ośrodkowym układzie nerwowym -zwyrodnienia i nawet martwicę komórek zwojowych, w przewodzie pokarmowym wybroczyny i krwotoki do światła, w skórze – podżółtaczkowe zabarwienie, w błonach surowiczych i w różnych narządach – wybroczyny jako objaw krwotoczności. Wywód chorobowy. Według nowoczesnych pojęć zanik wątroby powstaje na tle surowiczego jej zapalenia, gdy sprawa zapalna nie ogranicza się tylko do czynnościowego uszkodzenia krwionośnych jej naczyń włoskowatych z następowym przenikaniem osocza do przestrzeni Dissego, jak to cechuje ostce rozlane miąższowe zapalenie wątroby. Prócz zaburzeń czynnościowych w zaniku wątroby powstają w tych naczyniach zmiany anatomiczne. Wskutek tego ich ściana miejscami znika, przez co otwiera się szerokie połączenie światła naczyń włoskowa tych z rozszerzonymi przestrzeniami Dissego. Pogarsza to wybitnie dowóz tlenu i materiału odżywczego do komórek wątrobowych, wskutek czego miąższ wątroby ulega rozległym zmianom wstecznym i zwyrodnieniom. Naczynia włoskowate, gdy zostanie zniszczona ich ściana, zlewają się z przestrzeniami Dissego, tak iż tworzą się jeziora krwi, w których pływają bezładnie krwinki czerwone, rozpadłe komórki miąższowe wątroby, komó rki gwiaździste .itd., aż zostaną przez proces autolityczny rozpuszczone, wessane i w ten sposób usunięte. Komórki gwiaździste zachowują się najoporniej i wytwarzają nadal żółć, która z kanalików beleczkowatych przechodzi częściowo bez przeszkody do jezior krwi, a stąd do ogólnego krążenia, wywołując żółtaczkę. Jeżeli zostaną zniszczone także i komórki gwiaździste, żółtaczki nie będzie. Takie przypadki zaniku wątroby zdarzają się zresztą rzadko. Przebieg i los sprawy toczącej się w wątrobie w przypadku jej zaniku zależą od wzajemnego stosunku między natężeniem czynnika przyczyn owego a zdolnością odrodczą wątroby. W przypadkach, w których przeważa niszczenie miąższu wątroby z następową nieczynnością wątroby, zgon może nastąpić już w krótkim czasie, w ciągu 2-4 tygodni, a szczególnie ostro przebiegających przypadkach z bardzo szybkim ustaniem czynności wątroby nawet w kilka dni po pojawieniu się żółtaczki, gdy wątroba nie zdąży jeszcze wybitnie się zmniejszyć. [przypisy: scanmed warszawa, rozrzedzenie struktury kostnej, esteticmed ]

 1. Dredd
  19 stycznia 2019

  możliwość badań klinicznych z Pratia

 2. Lena
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: bolący ząb[…]

 3. Diana
  23 stycznia 2019

  Konieczne jest branie leków

Powiązane tematy z artykułem: esteticmed rozrzedzenie struktury kostnej scanmed warszawa