Posted by on 1 września 2019

Miesięczne ceny leków i zwroty na receptę (2010-2014). Przedstawione są kwoty w dolarach średnich cen leków i współpłacenia przez pacjentów na receptę przed i po wprowadzeniu cen referencyjnych. Po niewielkim spadku średniej ceny leku w 2012 r. Z powodu wygaśnięcia patentu na kilka głównych leków, średnie ceny spadły wtedy znacznie poniżej RETA Trust niż dla trustu unijnego po wdrożeniu cen referencyjnych. W tym samym okresie średnia wypłata na receptę była stabilna przez 2 lata, a następnie wzrosła dla pracowników RETA Trust. Ryc. 2 pokazuje trendy w średniej cenie i zwrocie na receptę. Średnia cena, która została zapłacona, nieznacznie spadła w 2012 r. Z powodu wygaśnięcia patentu na kilka głównych leków. Średnie ceny spadły wówczas znacznie poniżej wartości dla RETA Trust po wdrożeniu cen referencyjnych niż dla zaufania unii. Wysokość opłaty za jedną receptę była stabilna przez 2 lata, a następnie wzrosła dla pracowników RETA Trust po wdrożeniu cen referencyjnych.
Trzy kluczowe pomiary różnic
Tabela 2. Tabela 2. Różnica między zaufaniem RETA a zaufaniem Unii w udziale w receptach dla leków o najniższej cenie w ramach klasy terapeutycznej, w średnich cenach leków oraz w płatnościach pacjentów (2010-2014). Tabela 2 zawiera kluczowe pomiary z analiza regresji różnic między poszczególnymi wartościami referencyjnymi i trzema punktami końcowymi: prawdopodobieństwo, że przepisano lek o najniższych cenach w każdej klasie terapeutycznej, cena leku i jego współpłacenie. (Pełny zestaw pomiarów przedstawiono w tabelach S3, S4 i S5 w dodatkowym dodatku).
Częstotliwość wypełniania recept dla leków referencyjnych w ramach każdej klasy terapeutycznej była wyższa w przypadku Trustu RETA o 7 punktów procentowych (95% przedział ufności [CI], od 4.0 do 9.9) po dostosowaniu do zmian, które nastąpiły w trustu związku i dla płeć pacjentów i lekarstwo na lek. Na podstawie podstawowej stopy wynoszącej 62% ta różnica wynosząca 7,0 punktów procentowych przełożyła się na wskaźnik wykorzystania najniższych cen leków referencyjnych, który był o 11,3% wyższy wśród pracowników RETA Trust niż wśród pracowników trustu związkowego. Przed wdrożeniem cen referencyjnych pracownicy RETA Trust byli o 2,6% mniej skłonni niż pracownicy związków zawodowych do korzystania z leków referencyjnych. Częstotliwość stosowania leków referencyjnych w ramach każdej klasy terapeutycznej wzrosła w okresie trwania badania zarówno dla pracowników Trustu, jak i dla pracowników związków zaufania, z powodów poza wdrożeniem cen referencyjnych przez Trust RETA. Przyczyny te obejmują spadki cen na rynku, które były spowodowane wprowadzeniem leków generycznych do kilku głównych klas terapeutycznych w tym okresie.
Po wdrożeniu cen referencyjnych, Trust RETA zapłacił ceny, które były o 13,9% niższe (95% CI, -23,8 do -2,7) niż ceny płacone przez trust związku. Na podstawie podstawowej ceny średniej wynoszącej 66,48 USD, ta zmiana procentowa przełożyła się na średnią cenę, która była 9,24 USD niższa za miesięczną receptę dla RETA Trust niż dla trustu związkowego.
[hasła pokrewne: trichofagia, mateusz guzowski instagram, scanmed medycyna pracy ]

 1. Day Hawk
  11 stycznia 2019

  nauka i medycyna jest potrzebna

 2. 3D Waffle
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: okulista lublin[…]

 3. Old Regret
  15 stycznia 2019

  Jak prawidłowo ułożyć chorego na boku?

 4. Tymoteusz
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: zabiegi kosmetyczne[…]

 5. 57 Pixels
  19 stycznia 2019

  Jakiś czas temu pewna firma wprowadziła na Polski rynek test na niedoczynność tarczycy

 6. Karol
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: stomatologia katowice[…]

 7. Bitmap
  23 stycznia 2019

  Poziom wiedzy lekarzy I-szego kontaktu jest porażający.

Powiązane tematy z artykułem: mateusz guzowski instagram scanmed medycyna pracy trichofagia

Posted by on 1 września 2019

Miesięczne ceny leków i zwroty na receptę (2010-2014). Przedstawione są kwoty w dolarach średnich cen leków i współpłacenia przez pacjentów na receptę przed i po wprowadzeniu cen referencyjnych. Po niewielkim spadku średniej ceny leku w 2012 r. Z powodu wygaśnięcia patentu na kilka głównych leków, średnie ceny spadły wtedy znacznie poniżej RETA Trust niż dla trustu unijnego po wdrożeniu cen referencyjnych. W tym samym okresie średnia wypłata na receptę była stabilna przez 2 lata, a następnie wzrosła dla pracowników RETA Trust. Ryc. 2 pokazuje trendy w średniej cenie i zwrocie na receptę. Średnia cena, która została zapłacona, nieznacznie spadła w 2012 r. Z powodu wygaśnięcia patentu na kilka głównych leków. Średnie ceny spadły wówczas znacznie poniżej wartości dla RETA Trust po wdrożeniu cen referencyjnych niż dla zaufania unii. Wysokość opłaty za jedną receptę była stabilna przez 2 lata, a następnie wzrosła dla pracowników RETA Trust po wdrożeniu cen referencyjnych.
Trzy kluczowe pomiary różnic
Tabela 2. Tabela 2. Różnica między zaufaniem RETA a zaufaniem Unii w udziale w receptach dla leków o najniższej cenie w ramach klasy terapeutycznej, w średnich cenach leków oraz w płatnościach pacjentów (2010-2014). Tabela 2 zawiera kluczowe pomiary z analiza regresji różnic między poszczególnymi wartościami referencyjnymi i trzema punktami końcowymi: prawdopodobieństwo, że przepisano lek o najniższych cenach w każdej klasie terapeutycznej, cena leku i jego współpłacenie. (Pełny zestaw pomiarów przedstawiono w tabelach S3, S4 i S5 w dodatkowym dodatku).
Częstotliwość wypełniania recept dla leków referencyjnych w ramach każdej klasy terapeutycznej była wyższa w przypadku Trustu RETA o 7 punktów procentowych (95% przedział ufności [CI], od 4.0 do 9.9) po dostosowaniu do zmian, które nastąpiły w trustu związku i dla płeć pacjentów i lekarstwo na lek. Na podstawie podstawowej stopy wynoszącej 62% ta różnica wynosząca 7,0 punktów procentowych przełożyła się na wskaźnik wykorzystania najniższych cen leków referencyjnych, który był o 11,3% wyższy wśród pracowników RETA Trust niż wśród pracowników trustu związkowego. Przed wdrożeniem cen referencyjnych pracownicy RETA Trust byli o 2,6% mniej skłonni niż pracownicy związków zawodowych do korzystania z leków referencyjnych. Częstotliwość stosowania leków referencyjnych w ramach każdej klasy terapeutycznej wzrosła w okresie trwania badania zarówno dla pracowników Trustu, jak i dla pracowników związków zaufania, z powodów poza wdrożeniem cen referencyjnych przez Trust RETA. Przyczyny te obejmują spadki cen na rynku, które były spowodowane wprowadzeniem leków generycznych do kilku głównych klas terapeutycznych w tym okresie.
Po wdrożeniu cen referencyjnych, Trust RETA zapłacił ceny, które były o 13,9% niższe (95% CI, -23,8 do -2,7) niż ceny płacone przez trust związku. Na podstawie podstawowej ceny średniej wynoszącej 66,48 USD, ta zmiana procentowa przełożyła się na średnią cenę, która była 9,24 USD niższa za miesięczną receptę dla RETA Trust niż dla trustu związkowego.
[hasła pokrewne: trichofagia, mateusz guzowski instagram, scanmed medycyna pracy ]

 1. Day Hawk
  11 stycznia 2019

  nauka i medycyna jest potrzebna

 2. 3D Waffle
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: okulista lublin[…]

 3. Old Regret
  15 stycznia 2019

  Jak prawidłowo ułożyć chorego na boku?

 4. Tymoteusz
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: zabiegi kosmetyczne[…]

 5. 57 Pixels
  19 stycznia 2019

  Jakiś czas temu pewna firma wprowadziła na Polski rynek test na niedoczynność tarczycy

 6. Karol
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: stomatologia katowice[…]

 7. Bitmap
  23 stycznia 2019

  Poziom wiedzy lekarzy I-szego kontaktu jest porażający.

Powiązane tematy z artykułem: mateusz guzowski instagram scanmed medycyna pracy trichofagia