Posted by on 1 września 2019

Te roszczenia grup porównawczych zostały poniesione w tym samym okresie co koszty poniesione przez pracowników RETA Trust. Otrzymaliśmy te roszczenia od EnvisionRx, menedżera ds. Farmacji i świadczeń, który obecnie nadzoruje świadczenie apteczne RETA Trust. Łączna liczba pracowników objętych funduszem RETA Trust i trustem związkowym ulegała zmianom wraz z tendencjami w zakresie zatrudnienia i uczestnictwa pracodawców w sojuszach. W momencie wdrożenia cen referencyjnych w lipcu 2013 r., Łącznie 17.500 pracowników zostało objętych przez RETA Trust i 30 000 przez trust związków zawodowych. Analiza statystyczna
W 2012 r. Wykorzystaliśmy oświadczenia apteczne, aby zilustrować zróżnicowanie cen płaconych przez Trust RETA za leki podobne terapeutycznie przed wprowadzeniem cen referencyjnych. W ramach każdej kategorii terapeutycznej wyliczyliśmy procent zaleceń dotyczących leku referencyjnego (w tym leków o cenie w wysokości 5 USD miesięcznie od leku o najniższych cenach, które również były zwolnione z opłat referencyjnych), cena najniższej ceny narkotyków, maksymalna cena naliczana za każdy lek w danej klasie oraz różnica pomiędzy najtańszymi i najniższymi cenami leków w klasie.
Dla każdego kwartału między 2010 a 2014 r. Obliczaliśmy procent recept, które zostały napisane dla leku referencyjnego w ramach każdej klasy terapeutycznej dla pracowników zarówno w funduszu RETA Trust, jak i w urzędzie, aby zilustrować trendy w doborze leków. Dla każdego kwartału obliczaliśmy średnią cenę zapłaconą (dozwoloną opłatą) za wybrane leki. Obliczyliśmy osobno kwotę refundacji płaconą przez pacjentów na receptę.
Zastosowaliśmy wielowymiarowe regresje różnic w różnicach, aby zmierzyć związek między wdrożeniem cen referencyjnych a trzema punktami końcowymi: prawdopodobieństwo, że recepta zostanie napisana dla najtańszego leku referencyjnego w ramach jego klasy terapeutycznej, ceny zapłaconej i copayment. Analiza różnic w różnicach porównuje zmiany w grupie leczenia ze zmianami w grupie porównawczej, tym samym usuwając wpływ czynników rynkowych, które wpływają na obie grupy.14 Analiza różnic w różnicach interpretuje wpływ cen referencyjnych jako zmiany rezydualne w każdej pomiarze punktu końcowego RETA Trust po odjęciu tendencji zaobserwowanych w grupie porównawczej.
Regresje obejmowały zmienne binarne dla sponsora ubezpieczeniowego pacjenta (RETA Trust vs. trust unii), rok roszczenia, interakcja między sponsorem (RETA Trust vs. trust unii) i wskaźniki dla okresów powdrożeniowych, oraz zmienne binarne dla każdej klasy terapeutycznej, płci pacjenta i miesiąca kalendarzowego roku. Ceny leków i kopie mierzono w jednostkach logarytmicznych w celu uwzględnienia wypaczonych danych i umożliwienia interpretacji trendów jako procentowej stopy zmian. Pomiary dla modelu statystycznego zostały oszacowane przy użyciu zwykłych najmniejszych kwadratów i zawierają solidne błędy standardowe, które zostały zgrupowane zgodnie z terapeutyczną klasą leku. Wykorzystano szereg alternatywnych modeli statystycznych i metod, które sprawdzałyby solidność modelu podstawowego. Szczegóły dotyczące analizy statystycznej znajdują się w Dodatku uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Wyniki
Przed wdrożeniem cen referencyjnych
Tabela 1
[patrz też: olejek różany wikipedia, lateralizacja rzepki, bąble po oparzeniu ]

 1. Emil
  19 stycznia 2019

  Bardzo ciekawy i wyczerpujacy artykul

 2. Cabbie
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: hotel spa góry[…]

 3. Kordian
  23 stycznia 2019

  mam problem ze skaczącym ciśnieniem,

Powiązane tematy z artykułem: bąble po oparzeniu lateralizacja rzepki olejek różany wikipedia

Posted by on 1 września 2019

Te roszczenia grup porównawczych zostały poniesione w tym samym okresie co koszty poniesione przez pracowników RETA Trust. Otrzymaliśmy te roszczenia od EnvisionRx, menedżera ds. Farmacji i świadczeń, który obecnie nadzoruje świadczenie apteczne RETA Trust. Łączna liczba pracowników objętych funduszem RETA Trust i trustem związkowym ulegała zmianom wraz z tendencjami w zakresie zatrudnienia i uczestnictwa pracodawców w sojuszach. W momencie wdrożenia cen referencyjnych w lipcu 2013 r., Łącznie 17.500 pracowników zostało objętych przez RETA Trust i 30 000 przez trust związków zawodowych. Analiza statystyczna
W 2012 r. Wykorzystaliśmy oświadczenia apteczne, aby zilustrować zróżnicowanie cen płaconych przez Trust RETA za leki podobne terapeutycznie przed wprowadzeniem cen referencyjnych. W ramach każdej kategorii terapeutycznej wyliczyliśmy procent zaleceń dotyczących leku referencyjnego (w tym leków o cenie w wysokości 5 USD miesięcznie od leku o najniższych cenach, które również były zwolnione z opłat referencyjnych), cena najniższej ceny narkotyków, maksymalna cena naliczana za każdy lek w danej klasie oraz różnica pomiędzy najtańszymi i najniższymi cenami leków w klasie.
Dla każdego kwartału między 2010 a 2014 r. Obliczaliśmy procent recept, które zostały napisane dla leku referencyjnego w ramach każdej klasy terapeutycznej dla pracowników zarówno w funduszu RETA Trust, jak i w urzędzie, aby zilustrować trendy w doborze leków. Dla każdego kwartału obliczaliśmy średnią cenę zapłaconą (dozwoloną opłatą) za wybrane leki. Obliczyliśmy osobno kwotę refundacji płaconą przez pacjentów na receptę.
Zastosowaliśmy wielowymiarowe regresje różnic w różnicach, aby zmierzyć związek między wdrożeniem cen referencyjnych a trzema punktami końcowymi: prawdopodobieństwo, że recepta zostanie napisana dla najtańszego leku referencyjnego w ramach jego klasy terapeutycznej, ceny zapłaconej i copayment. Analiza różnic w różnicach porównuje zmiany w grupie leczenia ze zmianami w grupie porównawczej, tym samym usuwając wpływ czynników rynkowych, które wpływają na obie grupy.14 Analiza różnic w różnicach interpretuje wpływ cen referencyjnych jako zmiany rezydualne w każdej pomiarze punktu końcowego RETA Trust po odjęciu tendencji zaobserwowanych w grupie porównawczej.
Regresje obejmowały zmienne binarne dla sponsora ubezpieczeniowego pacjenta (RETA Trust vs. trust unii), rok roszczenia, interakcja między sponsorem (RETA Trust vs. trust unii) i wskaźniki dla okresów powdrożeniowych, oraz zmienne binarne dla każdej klasy terapeutycznej, płci pacjenta i miesiąca kalendarzowego roku. Ceny leków i kopie mierzono w jednostkach logarytmicznych w celu uwzględnienia wypaczonych danych i umożliwienia interpretacji trendów jako procentowej stopy zmian. Pomiary dla modelu statystycznego zostały oszacowane przy użyciu zwykłych najmniejszych kwadratów i zawierają solidne błędy standardowe, które zostały zgrupowane zgodnie z terapeutyczną klasą leku. Wykorzystano szereg alternatywnych modeli statystycznych i metod, które sprawdzałyby solidność modelu podstawowego. Szczegóły dotyczące analizy statystycznej znajdują się w Dodatku uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Wyniki
Przed wdrożeniem cen referencyjnych
Tabela 1
[patrz też: olejek różany wikipedia, lateralizacja rzepki, bąble po oparzeniu ]

 1. Emil
  19 stycznia 2019

  Bardzo ciekawy i wyczerpujacy artykul

 2. Cabbie
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: hotel spa góry[…]

 3. Kordian
  23 stycznia 2019

  mam problem ze skaczącym ciśnieniem,

Powiązane tematy z artykułem: bąble po oparzeniu lateralizacja rzepki olejek różany wikipedia