Objaw Griesingera

Wrz. 19, 2019 by

Przez ucisk na żyłę szyjną wewnętrzną po stronie zdrowego ucha -można w zamykającym zakrzepie zatoki esowatej wywołać przekrwienie żył siatkówki. Objawy takie, jak sztywność karku, objaw Kerniga, drgawki kończyn i

Najpierw nacinamy blone sluzowa podniebienia twardego

Wrz. 17, 2019 by

W momencie wyjmowania szczeki rozdarciu ulega tetnica szczekowa wewnetrzn

Wrz. 17, 2019 by

ujmujemy kleszczami kosc jarzmowa

Wrz. 16, 2019 by

Rokowanie

Wrz. 16, 2019 by

Najlepiej zrezygnowac z mycia, szczotkowania i oczyszczania miejsc oparzonych

Wrz. 12, 2019 by

Dopiero po ukończeniu zabiegów zapobiegawczych oraz leczniczych skierowanych przeciw wstrząsowi i zapaści wolno nam przystąpić do właściwego leczenia miejscowego, którego głównym celem jest zapobieganie zakażeniu. Należy ze szczególną ostrożnością i

Tym niemniej polityke szkolna nie zapewniajaca ani wystarczajacego personelu

Wrz. 8, 2019 by

Tym niemniej politykę szkolną nie zapewniającą ani wystarczającego personelu, ani czasu dla prowadzenia akt uczniowskich we właściwy sposób – należy uznać za krótkowzroczną; dane znajdujące się w tych aktach mogłyby

Jednym z najczesciej popelnianych bledów przy wykorzystywaniu znajdujacych sie w aktach ucznia informacji jest traktowanie ich w oderwaniu od niego samego

Wrz. 8, 2019 by

Jednym z najczęściej popełnianych błędów przy wykorzystywaniu znajdujących się w aktach ucznia informacji jest traktowanie ich w oderwaniu od niego samego, jakby wszystkie osoby, u których występują dane właściwości, były

Ocena jest wyrazem troski nauczyciela o cele wychowania

Wrz. 7, 2019 by

Ocena jest wyrazem troski nauczyciela o cele wychowania. Spełniając swe zadania jako oceniający, nauczyciel zadaje sobie takie pytania, jak: Czy moi uczniowie czynią jakieś postępy zmierzające ku celom, właściwym dla

Elektroniczna rejestracja zdrowia i krajowe cele bezpieczeństwa pacjentów

Wrz. 1, 2019 by

Elektroniczna dokumentacja medyczna (EHR) ma zasadnicze znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa pacjentów.1 Szpitale i pracownicy służby zdrowia szybko wdrażają EHR w odpowiedzi na amerykańską ustawę o odzyskiwaniu i ponownym inwestowaniu z