Tym niemniej polityke szkolna nie zapewniajaca ani wystarczajacego personelu

Lut. 15, 2019 by

Tym niemniej politykę szkolną nie zapewniającą ani wystarczającego personelu, ani czasu dla prowadzenia akt uczniowskich we właściwy sposób – należy uznać za krótkowzroczną; dane znajdujące się w tych aktach mogłyby

Pierwsza notatka zawiera sady wartosciujace zachowanie sie Gordona

Lut. 15, 2019 by

Pierwsza notatka zawiera sądy wartościujące zachowanie się Gordona. W pewien sposób mówi ona tyle samo o nauczycielce co o Gordonie. Na przykład, mówi nam to, że pani Kellog nie lubi

Pierwszy rodzaj sformulowania wymaga, aby nauczyciel szukal dowodów wykazujacych, w jakim stopniu dzieci zrozumialy i ocenily cywilizacje Inków (lub nie)

Lut. 14, 2019 by

Pierwszy rodzaj sformułowania wymaga, aby nauczyciel szukał dowodów wykazujących, w jakim stopniu dzieci zrozumiały i oceniły cywilizację Inków (lub nie). Nie jest to bynajmniej łatwe, to raczej trudny problem bez

POMIARY, OCENA I ZASTOSOWANIE TESTÓW

Lut. 14, 2019 by

POMIARY, OCENA I ZASTOSOWANIE TESTÓW. Terminy ocena i pomiary oznaczają pojęcia, które czasami są mylone lub wadliwie stosowane przez osoby zatrudnione w szkolnictwie. Niektórzy nauczyciele najwidoczniej uważają, że przeprowadzają ocenę,

Ryzyko zdarzenia zakrzepowego po 6-tygodniowym okresie poporodowym AD 3

Lut. 12, 2019 by

Analizy wrażliwości po hoc, które obejmowały pacjentów bez względu na wiek lub włączonych tylko pacjentów w wieku 18 lat lub starszych, nie zmieniły znacząco naszych wyników. W przypadku kobiet z

Ryzyko zdarzenia zakrzepowego po 6-tygodniowym okresie poporodowym AD 6

Lut. 11, 2019 by

Ryzyko zakrzepicy w okresie od 7 do 12 tygodni po porodzie wydawało się być podobnie podwyższone dla zdarzeń tętniczych (iloraz szans, 2,1; 95% CI, 1,0 do 4,3) i zdarzeń żylnych

Ryzyko zdarzenia zakrzepowego po 6-tygodniowym okresie poporodowym AD 4

Lut. 11, 2019 by

Powtórzyliśmy tę analizę kohorty krzyżowej dla dni po porodzie od 42 do 83, od 84 do 125 i od 126 do 167. Wykorzystaliśmy warunkową regresję logistyczną do obliczenia współczynników szans

Radykalna prostatektomia lub czujne czekanie we wczesnym raku prostaty AD 7

Lut. 9, 2019 by

Wśród mężczyzn w grupie średniego ryzyka wystąpiła istotna absolutna redukcja we wszystkich trzech punktach końcowych: redukcja o 15,5 punktu procentowego w ogólnej śmiertelności, 24,2 punktów procentowych w częstości zgonów z

Ryzyko wystąpienia wgłobienia po monowalentnej szczepionce przeciw rotawirusom AD 5

Lut. 8, 2019 by

Zidentyfikowaliśmy znaczący (P = 0,02) klaster w przedziale od 3 do 6 dni po takim szczepieniu (Figura 1A). Porównanie z szczepionką Rotavirus Pentavalent Tabela 2. Tabela 2. Ryzyko wystąpienia wgłobienia

Efektywność kosztowa intensywnej i standardowej kontroli ciśnienia krwi cd

Lut. 5, 2019 by

Prawdopodobieństwo przestrzegania leczenia po początkowych 5 latach było stratyfikowane w zależności od liczby leków przeciwnadciśnieniowych (tj. Niższa adherencja była związana ze zwiększoną liczbą leków) .10-12 W drugim scenariuszu (najgorszy przypadek)