Kontrola galki ocznej

Gru. 24, 2018 by

Kontrola gałki ocznej. Wskutek uszkodzenia nerwów podoczodołowego i twarzowego może dojść pośrednio do zaburzeń krążenia w obrębie oka i do jego utraty, jeżeli chory nie zostanie oddany zawczasu w ręce

Rokowanie

Gru. 24, 2018 by

penicyliny w zawiesinie oleistej

Gru. 23, 2018 by

Na pograniczu lekkich stosunkowo postaci oparzen

Gru. 21, 2018 by