Wdrożenie domów medycznych w federalnie kwalifikowanych ośrodkach zdrowia ad 6

Lut. 3, 2019 by

Wywiady z liderami witryny potwierdziły, że zarówno witryny demonstracyjne, jak i strony porównawcze miały dostęp do wielu innych źródeł finansowania związanych z domem opieki medycznej i możliwości pomocy technicznej, w

Wdrożenie domów medycznych w federalnie kwalifikowanych ośrodkach zdrowia ad 5

Lut. 3, 2019 by

Wpływ demonstracji na zgłaszane przez pacjentów doświadczenia, opiekę opartą na dowodach i stan zdrowia. Demonstracja wiązała się z niewielkim znaczącym wpływem na wyniki zgłaszane przez beneficjentów (tabela 4). Beneficjenci w

Ryzyko ponownej hospitalizacji – izolowanie efektów szpitalnych od efektów dla pacjentów ad 5

Lut. 1, 2019 by

Różnice w porównaniu innych kwartylów były mniejsze i nieistotne. Porównanie kwartylowe Tabela 3. Tabela 3. Charakterystyka pacjentów w badanej próbce, ogółem i według pary kwartyli. Charakterystykę pacjentów w porównaniu kwartyli