Wpływ działania całego szpitala na program redukcji rezerwy ad

Maj. 23, 2018 by

Uzyskaliśmy dane dotyczące charakterystyki beneficjenta (wiek, płeć, rejestracja Medicaid i rezydencja miejska [obszar metropolii statystycznej]) z pliku zbiorczego beneficjenta Medicare. Dane o cechach szpitala (lokalizacja w mieście, status zysku, status

Stowarzyszenie cen referencyjnych z selekcją leków i wydatkami

Maj. 23, 2018 by

W Stanach Zjednoczonych rynek farmaceutyczny ma coraz większy potencjał w zakresie ograniczania kosztów, ponieważ producenci wprowadzają markowe, generyczne i biopodobne produkty, które mają profile bezpieczeństwa i skuteczności równoważne z istniejącymi

Efektywność kosztowa intensywnej i standardowej kontroli ciśnienia krwi

Maj. 23, 2018 by

Najskuteczniejsze cele dotyczące ciśnienia krwi w leczeniu przeciwnadciśnieniowym są niepewne. Leczenie nadciśnienia w stosunku do standardowych wartości skurczowego ciśnienia krwi jest opłacalne lub opłacalne wśród pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia

Ryzyko sercowo-naczyniowe i zdarzenia w 17 krajach o niskim, średnim i wysokim dochodzie AD 3

Kwi. 19, 2018 by

Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną w każdym centrum uczestniczącym oraz w Hamilton Health Sciences, Hamilton, Ontario, Kanada. Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę. Zbieranie danych Zebraliśmy dane na poziomie