Radykalna prostatektomia lub czujne czekanie we wczesnym raku prostaty AD 5

Lip. 8, 2019 by

Średni czas obserwacji wynosił 13,4 lat (zakres od 3 tygodni do 23,2 lat). Śmiertelność Ryc. 1. Skumulowana częstość występowania skumulowanej liczby zgonów z jakiejkolwiek przyczyny, zgonu z powodu raka gruczołu

Radykalna prostatektomia lub czujne czekanie we wczesnym raku prostaty AD 3

Lip. 8, 2019 by

Potwierdzone przerzuty (wykryte za pomocą skanów kości) leczono hormonoterapią. W 2003 roku klinicyści mogli rozpocząć leczenie deprywacji androgenów, jeśli wystąpiły oznaki progresji guza lub wzrostu poziomu PSA lub jeśli wierzyli,

Radykalna prostatektomia lub czujne czekanie we wczesnym raku prostaty AD 2

Lip. 8, 2019 by

Wśród innych czynników istotny dodatkowy czas realizacji wymaga bardzo długich okresów obserwacji w badaniu PIVOT, aby określić efekt operacji w porównaniu z obserwacją. W międzyczasie SPCG-4 oferuje wgląd w skuteczność

Wydalanie sodu i potasu z moczem, śmiertelność i zdarzenia sercowo-naczyniowe AD 5

Lip. 5, 2019 by

Panel B pokazuje ograniczony wykres w kształcie sześciennej krzywej zależności między szacunkowym wydalaniem sodu a śmiercią. Współczynnik zdarzeń wśród uczestników z wydalaniem sodu ponad 12,00 g dziennie to 5 zdarzeń

Wydalanie sodu i potasu z moczem, śmiertelność i zdarzenia sercowo-naczyniowe AD 4

Lip. 5, 2019 by

Przetestowaliśmy pod kątem interakcji wieku, nadciśnienia, płci, pochodzenia, historii choroby sercowo-naczyniowej, cukrzycy, BMI i szacunkowego wydalania potasu. Zbadaliśmy potencjalny wpływ niezmierzonych czynników zakłócających na nasze oszacowania ryzyka, wykorzystując analizę wrażliwości

Opóźnienia w nagłych wypadkach i śmiertelność podczas głównych maratonów w USA ad 9

Lip. 4, 2019 by

24,9% (względna różnica 13,3%) oznaczałoby, że każdego roku w sumie 3,4 dodatkowe 30-dniowe zdarzenia śmiertelne wystąpiły wśród beneficjentów Medicare z ostrym zawałem mięśnia sercowego lub zatrzymaniem krążenia, którzy byli hospitalizowani

Efektywność kosztowa intensywnej i standardowej kontroli ciśnienia krwi ad 7

Lip. 3, 2019 by

Intensywna kontrola wymagała częstszych wizyt u lekarza, badań laboratoryjnych i większego stosowania leków niż standardowa kontrola, a takie czynniki były kosztowne wcześnie. Jednak koszty te zostały zrównoważone przez korzyści zdrowotne

Ryzyko ponownej hospitalizacji – izolowanie efektów szpitalnych od efektów dla pacjentów ad 6

Lip. 1, 2019 by

Staraliśmy się ocenić, czy którykolwiek z tych czynników, takich jak współistniejące warunki, kolejność przyjęć i konkretne diagnozy dotyczące rozładowania, mogły mieć wpływ na wyniki w poszczególnych szpitalach. Nie znaleźliśmy dowodów

Wpływ działania całego szpitala na program redukcji rezerwy ad 6

Lip. 1, 2019 by

Ponieważ szpitale w sieci bezpieczeństwa mają tendencję do wykonywania nieco gorszych w całym szpitalu, są bardziej skłonne do otrzymania kary, co zwiększyłoby różnice w karach między obiema grupami. Stwierdziliśmy, że

Wdrożenie domów medycznych w federalnie kwalifikowanych ośrodkach zdrowia ad 5

Lip. 1, 2019 by

Wpływ demonstracji na zgłaszane przez pacjentów doświadczenia, opiekę opartą na dowodach i stan zdrowia. Demonstracja wiązała się z niewielkim znaczącym wpływem na wyniki zgłaszane przez beneficjentów (tabela 4). Beneficjenci w