Radykalna prostatektomia lub czujne czekanie we wczesnym raku prostaty AD 7

Kwi. 19, 2018 by

Wśród mężczyzn w grupie średniego ryzyka wystąpiła istotna absolutna redukcja we wszystkich trzech punktach końcowych: redukcja o 15,5 punktu procentowego w ogólnej śmiertelności, 24,2 punktów procentowych w częstości zgonów z

Radykalna prostatektomia lub czujne czekanie we wczesnym raku prostaty AD 4

Kwi. 19, 2018 by

Względne ryzyko oszacowano przy użyciu modeli proporcjonalnego hazardu Coxa w przypadkach, w których weryfikowano proporcjonalność za pomocą wzrokowej kontroli równoległości logarytmów szacowanej skumulowanej częstości występowania. Zastosowano podejście polegające na kumulacji

Ryzyko zdarzenia zakrzepowego po 6-tygodniowym okresie poporodowym AD 6

Kwi. 19, 2018 by

Ryzyko zakrzepicy w okresie od 7 do 12 tygodni po porodzie wydawało się być podobnie podwyższone dla zdarzeń tętniczych (iloraz szans, 2,1; 95% CI, 1,0 do 4,3) i zdarzeń żylnych

Chociaz egzamin pisemny posiada pewna wyrazna przewage nad egzaminem ustnym, ma jednak równiez swoje wady

Mar. 25, 2018 by

Chociaż egzamin pisemny posiada pewną wyraźną przewagę nad egzaminem ustnym, ma jednak również swoje wady. Seria badań przeprowadzonych na krótko przed wybuchem pierwszej wojny światowej wykazała, że kiedy przychodzi do