Ryzyko sercowo-naczyniowe i zdarzenia w 17 krajach o niskim, średnim i wysokim dochodzie AD 2

Kwi. 19, 2018 by

Zgłaszamy teraz obciążenie czynnikami ryzyka, częstość występowania chorób sercowo-naczyniowych, związane z tym wskaźniki śmiertelności oraz śmiertelność w ciągu 4,1 lat obserwacji. Metody Projekt badania Szczegóły dotyczące projektu i metod badania

Radykalna prostatektomia lub czujne czekanie we wczesnym raku prostaty AD 7

Kwi. 19, 2018 by

Wśród mężczyzn w grupie średniego ryzyka wystąpiła istotna absolutna redukcja we wszystkich trzech punktach końcowych: redukcja o 15,5 punktu procentowego w ogólnej śmiertelności, 24,2 punktów procentowych w częstości zgonów z

Radykalna prostatektomia lub czujne czekanie we wczesnym raku prostaty

Kwi. 19, 2018 by

Radykalna prostatektomia zmniejsza śmiertelność wśród mężczyzn z miejscowym rakiem prostaty; jednak pozostają ważne pytania dotyczące długoterminowych korzyści. Metody W latach 1989-1999 losowo przydzielono 695 mężczyznom z wczesnym rakiem gruczołu krokowego

Ryzyko zdarzenia zakrzepowego po 6-tygodniowym okresie poporodowym AD 7

Kwi. 19, 2018 by

W tym ostatnim okresie iloraz szans dla zakrzepicy był podobny u kobiet z rozpoznanymi czynnikami ryzyka zakrzepicy oraz u tych, u których nie występowały takie czynniki ryzyka, więc można by