Leczenie pooperacyjne

Lip. 29, 2016 by

Jamę wypełniamy gazą sulfonamidową, której koniec wyprowadzamy na zewnątrz przez nos i zamykamy ranę części miękkich; w razie gdy nie można zamknąć rany całkowicie, pokrywamy natychmiast pozostałe ubytki płatkami Thierscha.

Na pograniczu lekkich stosunkowo postaci oparzen

Lip. 29, 2016 by

W następstwie zniszczenia naskórka dochodzi z jednej strony do utraty płynu, często, w ilości kilku litrów, z drugiej strony wskutek toksycznego uszkodzenia włośniczek – do nadmiernej przepuszczalności układu naczyniowego i