Porównanie Hirudina z heparyną w zapobieganiu restenozie po angioplastyki wieńcowej czesc 4

Gru. 4, 2018 by

Grupy porównano testem Kruskala-Wallisa. Wśród badanych pacjentów 125 pacjentów przydzielonych do heparyny, 139 przydzielonych do dożylnej hirudyny i 121 przydzielonych do hirudyny dożylnej i podskórnej osiągnęło pierwotny punkt końcowy. Rozkład

Porównanie Hirudina z heparyną w zapobieganiu restenozie po angioplastyki wieńcowej ad

Gru. 4, 2018 by

Jeśli angioplastyka trwała dłużej niż godzinę, dodatkową dawkę bolusa wynoszącą 5000 jm heparyny można podawać według wyboru lekarzowi pacjentom z grupy heparyny lub można podawać równoważną ilość placebo pacjentom z

Objaw Griesingera

Lis. 22, 2018 by

Przez ucisk na żyłę szyjną wewnętrzną po stronie zdrowego ucha -można w zamykającym zakrzepie zatoki esowatej wywołać przekrwienie żył siatkówki. Objawy takie, jak sztywność karku, objaw Kerniga, drgawki kończyn i

Najpierw nacinamy blone sluzowa podniebienia twardego

Lis. 20, 2018 by