Ryzyko ponownej hospitalizacji – izolowanie efektów szpitalnych od efektów dla pacjentów czesc 4

Maj. 23, 2018 by

Rozpoznano pacjentów, którzy mieli dwa lub więcej przyjęć do tej samej kategorii diagnostycznej, które wystąpiły w ciągu ponad 30 dni i mniej niż rok od siebie. W przypadku pacjentów z

Ryzyko ponownej hospitalizacji – izolowanie efektów szpitalnych od efektów dla pacjentów

Maj. 23, 2018 by

Pomiar i raportowanie 30-dniowych stawek readmisji przez szpitale przez Centers for Medicare i Medicaid Services (CMS) miało duży wpływ na dostarczanie opieki zdrowotnej. Te środki, które po raz pierwszy zostały

Wpływ działania całego szpitala na program redukcji rezerwy ad

Maj. 23, 2018 by

Uzyskaliśmy dane dotyczące charakterystyki beneficjenta (wiek, płeć, rejestracja Medicaid i rezydencja miejska [obszar metropolii statystycznej]) z pliku zbiorczego beneficjenta Medicare. Dane o cechach szpitala (lokalizacja w mieście, status zysku, status

Stowarzyszenie cen referencyjnych z selekcją leków i wydatkami ad

Maj. 23, 2018 by

Klasy terapeutyczne zostały zdefiniowane zgodnie z kryteriami American Therapeutic Therapeutic Therapeutic Therapeutic, które są stosowane w klasyfikacji leków dla formulacji Medicaid i Medicare Part D. Klasy lekowe zostały uwzględnione w