Wpływ działania całego szpitala na program redukcji rezerwy cd

Maj. 23, 2018 by

Korekta ryzyka obejmuje dwuletni okres obserwacji, w związku z czym uwzględniono hospitalizację, jeśli beneficjent zapisał się zarówno w części A, jak i części B Medicare na 2 lata przed hospitalizacją.

Stowarzyszenie cen referencyjnych z selekcją leków i wydatkami ad 5

Maj. 23, 2018 by

Miesięczne ceny leków i zwroty na receptę (2010-2014). Przedstawione są kwoty w dolarach średnich cen leków i współpłacenia przez pacjentów na receptę przed i po wprowadzeniu cen referencyjnych. Po niewielkim

Wdrożenie domów medycznych w federalnie kwalifikowanych ośrodkach zdrowia ad 5

Maj. 23, 2018 by

Wpływ demonstracji na zgłaszane przez pacjentów doświadczenia, opiekę opartą na dowodach i stan zdrowia. Demonstracja wiązała się z niewielkim znaczącym wpływem na wyniki zgłaszane przez beneficjentów (tabela 4). Beneficjenci w

Wdrożenie domów medycznych w federalnie kwalifikowanych ośrodkach zdrowia cd

Maj. 23, 2018 by

Miary wydatków Medicare obejmowały koszty związane z usługami szpitalnymi, z Medicare Część B (w tym z roszczeniami lekarza i dostawcy), a także ze wszystkimi usługami Medicare (włączając w to pacjentów