W rozlanym zapaleniu ropnym jest na odwrót, powierzchnia watroby jest przewaznie prawidlowo zbita lub miekka

Maj. 21, 2019 by

W przypadkach ropnia ograniczonego, co bywa najczęściej, gdy choroba zależy od zakażenia wątroby pełzakami czerwonkowymi, powierzchnia wątroby jest stosunkowo twarda, z czasem zaś staje się miękka, nawet chełbocząca. W rozlanym

Tym niemniej polityke szkolna nie zapewniajaca ani wystarczajacego personelu

Maj. 19, 2019 by

Tym niemniej politykę szkolną nie zapewniającą ani wystarczającego personelu, ani czasu dla prowadzenia akt uczniowskich we właściwy sposób – należy uznać za krótkowzroczną; dane znajdujące się w tych aktach mogłyby

Jednym z najczesciej popelnianych bledów przy wykorzystywaniu znajdujacych sie w aktach ucznia informacji jest traktowanie ich w oderwaniu od niego samego

Maj. 19, 2019 by

Jednym z najczęściej popełnianych błędów przy wykorzystywaniu znajdujących się w aktach ucznia informacji jest traktowanie ich w oderwaniu od niego samego, jakby wszystkie osoby, u których występują dane właściwości, były

ZAGADNIENIE OCENY

Maj. 18, 2019 by

ZAGADNIENIE OCENY. Dotychczas mówiliśmy o różnych technikach stosowanych przez nauczycieli przy badaniu zachowania się ucznia: obserwacji, testach i prowadzeniu notatek. W ostatnich latach pedagogowie szczególnie zajmowali się zagadnieniem, jak techniki

Nauczyciele nie tylko róznia sie miedzy soba, ale równiez we wlasnej ocenie wykazuja róznice od czasu do czasu

Maj. 16, 2019 by

Nauczyciele nie tylko różnią się między sobą, ale również we własnej ocenie wykazują różnice od czasu do czasu. Na przykład, nauczyciel może postawić za tę samą pracę inny stopień, jeśli

Wydalanie sodu i potasu z moczem, śmiertelność i zdarzenia sercowo-naczyniowe AD 2

Maj. 12, 2019 by

Zbadaliśmy związek wydalania sodu i potasu z moczem ze zdarzeniami sercowo-naczyniowymi ze skutkiem śmiertelnym. Metody Projekt badania i uczestnicy Badanie Epidemiologii Obszarów Wiejskich (PURE) na dużą skalę jest epidemiologicznym badaniem

Wydalanie sodu i potasu z moczem, śmiertelność i zdarzenia sercowo-naczyniowe AD 6

Maj. 11, 2019 by

Powiązania te pozostały istotne po dostosowaniu do ciśnienia krwi lub wcześniejszej diagnozie nadciśnienia. Szacowany wydalanie potasu oraz ryzyko zgonu i zdarzeń sercowo-naczyniowych Ryc. 2. Rycina 2. Związek szacowanego 24-godzinnego wydalania

Efektywność kosztowa intensywnej i standardowej kontroli ciśnienia krwi ad 7

Maj. 9, 2019 by

Intensywna kontrola wymagała częstszych wizyt u lekarza, badań laboratoryjnych i większego stosowania leków niż standardowa kontrola, a takie czynniki były kosztowne wcześnie. Jednak koszty te zostały zrównoważone przez korzyści zdrowotne

Efektywność kosztowa intensywnej i standardowej kontroli ciśnienia krwi ad 9

Maj. 8, 2019 by

SPRINT jest finansowany przez Narodowy Instytut Serca, Płuc i Krwi, Narodowy Instytut Cukrzycy i Trawienno-Naczyniowych, Narodowy Instytut ds. Starzenia się oraz Narodowy Instytut Neurologicznych Zaburzeń i Udarów (numery kontraktów HHSN268200900040C,

Wdrożenie domów medycznych w federalnie kwalifikowanych ośrodkach zdrowia ad 5

Maj. 7, 2019 by

Wpływ demonstracji na zgłaszane przez pacjentów doświadczenia, opiekę opartą na dowodach i stan zdrowia. Demonstracja wiązała się z niewielkim znaczącym wpływem na wyniki zgłaszane przez beneficjentów (tabela 4). Beneficjenci w