Kontrola galki ocznej

Lip. 21, 2019 by

Kontrola gałki ocznej. Wskutek uszkodzenia nerwów podoczodołowego i twarzowego może dojść pośrednio do zaburzeń krążenia w obrębie oka i do jego utraty, jeżeli chory nie zostanie oddany zawczasu w ręce

Rokowanie

Lip. 21, 2019 by

penicyliny w zawiesinie oleistej

Lip. 20, 2019 by

Na pograniczu lekkich stosunkowo postaci oparzen

Lip. 18, 2019 by

Pogorszeniu stanu chorych towarzyszy nieraz bardzo nieprzyjemne cuchnienie watrobowe

Lip. 16, 2019 by

Pogorszeniu stanu chorych towarzyszy nieraz bardzo nieprzyjemne cuchnienie wątrobowe (foetor hepaticus) wydychanego powietrza, przypominające zapach indolu i skatolu. Dobowa ilość moczu w zaniku wątroby jest zmniejszona. Mocz jest ciemny jak

Dzieci w kazdej klasie i w kazdym wieku beda róznic sie miedzy soba zarówno tym, czego sie nauczyly, jak co ile sie nauczyly

Lip. 14, 2019 by

Dzieci w każdej klasie i w każdym wieku będą różnić się między sobą zarówno tym, czego się nauczyły, jak co ile się nauczyły. Pogląd nauczyciela na jakość i ilość tego,

Róznia sie wreszcie swymi specjalnymi uzdolnieniami, jak na przyklad uzdolnieniami do mechaniki, uzdolnieniami pisarskimi, muzycznymi czy plastycznymi

Lip. 14, 2019 by

Różnią się wreszcie swymi specjalnymi uzdolnieniami, jak na przykład uzdolnieniami do mechaniki, uzdolnieniami pisarskimi, muzycznymi czy plastycznymi. Wszystkie te rodzaje różnic musimy brać pod uwagę, jeśli mamy uzyskać lepsze rozumienie

Pierwsza notatka zawiera sady wartosciujace zachowanie sie Gordona

Lip. 13, 2019 by

Pierwsza notatka zawiera sądy wartościujące zachowanie się Gordona. W pewien sposób mówi ona tyle samo o nauczycielce co o Gordonie. Na przykład, mówi nam to, że pani Kellog nie lubi

Nauczyciele nie tylko róznia sie miedzy soba, ale równiez we wlasnej ocenie wykazuja róznice od czasu do czasu

Lip. 10, 2019 by

Nauczyciele nie tylko różnią się między sobą, ale również we własnej ocenie wykazują różnice od czasu do czasu. Na przykład, nauczyciel może postawić za tę samą pracę inny stopień, jeśli

Ryzyko wystąpienia wgłobienia po monowalentnej szczepionce przeciw rotawirusom AD 4

Lip. 6, 2019 by

Dwóch lekarzy niezależnie przejrzało pobrane wykresy; trzeci lekarz zapoznał się z przypadkiem, w którym nie było zgody między dwoma pierwszymi recenzentami. Użyliśmy dokładnej regresji logistycznej do oszacowania względnego ryzyka wgłobienia