Porównanie Hirudina z heparyną w zapobieganiu restenozie po angioplastyki wieńcowej cd

Gru. 4, 2018 by

Próbki krwi do oznaczania czasu aktywowanej częściowej tromboplastyny i poziomów fragmentu protrombiny F1 + 2 (miara wytwarzania trombiny) uzyskano osobno przez atraumatyczną nakłucie żyły i analizowano je w centralnym laboratorium.

Kliniczna próba aktywnego zarządzania pracą ad 5

Gru. 4, 2018 by

Ich membrany były sztucznie rozrywane częściej (61 procent vs. 51 procent) i wcześniej (w ciągu jednej godziny od przyjęcia w 76 procentach, w porównaniu z 15 procentami w zwykłej grupie

Kliniczna próba aktywnego zarządzania pracą czesc 4

Gru. 4, 2018 by

Cechy kobiet w obu grupach były zrównoważone pod względem rasy, wieku, wykształcenia i zwyczajów związanych z paleniem. Brakowało danych o dostawach 19 kobiet (8 z grupy aktywnie zarządzającej i 11

Powrózkowate zgrubienie na szyi

Lis. 20, 2018 by

Powrózkowate zgrubienie na szyi, wyczuwane pod mięśniem mostkowo-obojczykowo-sutkowym po stronie chorego ucha, przeważnie nie jest zakrzepłą żyłą jarzmową, lecz pasmem powiększonych i zapalnie zmienionych węzłów chłonnych. Rozpoznanie zakrzepu zatoki esowatej