DZIENNIK OBSERWACJI

Lut. 15, 2019 by

DZIENNIK OBSERWACJI. Jedna z metod prowadzenia badań nad dziećmi łączy czynnik osobistej obserwacji z systematycznym podejściem psychologa klinicznego – jest to dziennik obserwacji. W zasadzie dziennik obserwacji jest rodzajem dziennika

Pierwszy rodzaj sformulowania wymaga, aby nauczyciel szukal dowodów wykazujacych, w jakim stopniu dzieci zrozumialy i ocenily cywilizacje Inków (lub nie)

Lut. 14, 2019 by

Pierwszy rodzaj sformułowania wymaga, aby nauczyciel szukał dowodów wykazujących, w jakim stopniu dzieci zrozumiały i oceniły cywilizację Inków (lub nie). Nie jest to bynajmniej łatwe, to raczej trudny problem bez

ZAGADNIENIE OCENY

Lut. 14, 2019 by

ZAGADNIENIE OCENY. Dotychczas mówiliśmy o różnych technikach stosowanych przez nauczycieli przy badaniu zachowania się ucznia: obserwacji, testach i prowadzeniu notatek. W ostatnich latach pedagogowie szczególnie zajmowali się zagadnieniem, jak techniki

POMIARY, OCENA I ZASTOSOWANIE TESTÓW

Lut. 14, 2019 by

POMIARY, OCENA I ZASTOSOWANIE TESTÓW. Terminy ocena i pomiary oznaczają pojęcia, które czasami są mylone lub wadliwie stosowane przez osoby zatrudnione w szkolnictwie. Niektórzy nauczyciele najwidoczniej uważają, że przeprowadzają ocenę,

Ocena obejmuje nieformalne i intuicyjne sady o postepie ucznia, jak równiez akt „wartosciowania”, to jest orzeczenie, jaki rodzaj zachowania jest pozadany i dobry

Lut. 13, 2019 by

Ocena obejmuje nieformalne i intuicyjne sądy o postępie ucznia, jak również akt wartościowania, to jest orzeczenie, jaki rodzaj zachowania jest pożądany i dobry. Dobre metody pomiarów stwarzają mocną podstawę dla

Ryzyko zdarzenia zakrzepowego po 6-tygodniowym okresie poporodowym AD 7

Lut. 11, 2019 by

W tym ostatnim okresie iloraz szans dla zakrzepicy był podobny u kobiet z rozpoznanymi czynnikami ryzyka zakrzepicy oraz u tych, u których nie występowały takie czynniki ryzyka, więc można by

Radykalna prostatektomia lub czujne czekanie we wczesnym raku prostaty AD 4

Lut. 10, 2019 by

Względne ryzyko oszacowano przy użyciu modeli proporcjonalnego hazardu Coxa w przypadkach, w których weryfikowano proporcjonalność za pomocą wzrokowej kontroli równoległości logarytmów szacowanej skumulowanej częstości występowania. Zastosowano podejście polegające na kumulacji

Wydalanie sodu i potasu z moczem, śmiertelność i zdarzenia sercowo-naczyniowe AD 3

Lut. 8, 2019 by

Fundatorzy badania nie mieli żadnej roli w jego projektowaniu ani działaniu, w gromadzeniu, analizie lub interpretacji danych, ani w pisaniu manuskryptu ani decyzji o przekazaniu go do publikacji. Badanie zostało

Ryzyko wystąpienia wgłobienia po monowalentnej szczepionce przeciw rotawirusom AD 6

Lut. 8, 2019 by

Różnica ryzyka wynosiła 4,4 na 100 000 niemowląt otrzymujących dwie dawki monowalentnej szczepionki rotawirusowej w porównaniu z pierwszymi 2 dawkami szczepionki z rotawirusem pentawalentnym. Dyskusja W sekwencyjnych analizach monitorujących zaobserwowaliśmy

Efektywność kosztowa intensywnej i standardowej kontroli ciśnienia krwi ad 8

Lut. 4, 2019 by

Nasze wyniki sugerują, że zmaksymalizowana efektywność kosztowa intensywnej kontroli zależy od przedłużenia leczenia powyżej 5 lat. Potrzebne są badania nad sposobami wdrożenia i utrzymania protokołów intensywnej kontroli dla pacjentów, którzy