Wydalanie sodu i potasu z moczem, śmiertelność i zdarzenia sercowo-naczyniowe AD 6

Sty. 11, 2019 by

Powiązania te pozostały istotne po dostosowaniu do ciśnienia krwi lub wcześniejszej diagnozie nadciśnienia. Szacowany wydalanie potasu oraz ryzyko zgonu i zdarzeń sercowo-naczyniowych Ryc. 2. Rycina 2. Związek szacowanego 24-godzinnego wydalania

Efektywność kosztowa intensywnej i standardowej kontroli ciśnienia krwi ad

Sty. 10, 2019 by

1. Wybrane wartości wejściowe, zakresy i rozkłady dla modelu opłacalności SPRINT. Wykorzystaliśmy wyniki SPRINT do oszacowania ryzyka zgonu z wszystkich przyczyn oraz od przyczyn sercowo-naczyniowych, zdarzeń związanych z chorobami sercowo-naczyniowymi

Efektywność kosztowa intensywnej i standardowej kontroli ciśnienia krwi ad 9

Sty. 8, 2019 by

SPRINT jest finansowany przez Narodowy Instytut Serca, Płuc i Krwi, Narodowy Instytut Cukrzycy i Trawienno-Naczyniowych, Narodowy Instytut ds. Starzenia się oraz Narodowy Instytut Neurologicznych Zaburzeń i Udarów (numery kontraktów HHSN268200900040C,

Wdrożenie domów medycznych w federalnie kwalifikowanych ośrodkach zdrowia ad 7

Sty. 7, 2019 by

Inne ograniczenia obejmują wykorzystanie klastrowania na poziomie beneficjenta z solidnymi błędami standardowymi w analizach szkodowości, podejście, które nie uwzględnia niewielkiej ilości pozostałych grupowania na poziomie witryny. Czas pierwszej fali badania

Wdrożenie domów medycznych w federalnie kwalifikowanych ośrodkach zdrowia cd

Sty. 7, 2019 by

Miary wydatków Medicare obejmowały koszty związane z usługami szpitalnymi, z Medicare Część B (w tym z roszczeniami lekarza i dostawcy), a także ze wszystkimi usługami Medicare (włączając w to pacjentów

Stowarzyszenie cen referencyjnych z selekcją leków i wydatkami czesc 4

Sty. 6, 2019 by

Zróżnicowanie cen i udział w rynku w 2012 r., Według klasy terapeutycznej. Tabela zawiera dane za 2012 r. Dotyczące minimalnych i maksymalnych cen płaconych przez Trust RETA w ramach każdej

Wpływ działania całego szpitala na program redukcji rezerwy czesc 4

Sty. 5, 2019 by

Takie podejście rozdziela kary równomiernie w każdej warstwie (porównując szpitale podobne do siebie pod względem indeksu DSH), a nie we wszystkich szpitalach. Wyniki Charakterystyka próbki Tabela 1. Tabela 1. Szpitale

Ryzyko ponownej hospitalizacji – izolowanie efektów szpitalnych od efektów dla pacjentów

Sty. 4, 2019 by

Pomiar i raportowanie 30-dniowych stawek readmisji przez szpitale przez Centers for Medicare i Medicaid Services (CMS) miało duży wpływ na dostarczanie opieki zdrowotnej. Te środki, które po raz pierwszy zostały

Elektroniczna rejestracja zdrowia i krajowe cele bezpieczeństwa pacjentów

Sty. 3, 2019 by

Elektroniczna dokumentacja medyczna (EHR) ma zasadnicze znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa pacjentów.1 Szpitale i pracownicy służby zdrowia szybko wdrażają EHR w odpowiedzi na amerykańską ustawę o odzyskiwaniu i ponownym inwestowaniu z

Ryzyko ponownej hospitalizacji – izolowanie efektów szpitalnych od efektów dla pacjentów ad 7

Sty. 3, 2019 by

Po trzecie, nie ocenialiśmy poszczególnych szpitali, a raczej grup szpitali, ponieważ parowane przyjęcia były rzadkie w poszczególnych parach szpitalnych. Nie możemy wykluczyć, że mogą istnieć wyjątki dla niektórych pojedynczych szpitali.