Posted by on 9 listopada 2018

TESTY OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI. Dzięki swoim oczywistym zaletom, a mimo swych niektórych wad, testy i egzaminy będą zawsze odgrywały ważną rolę przy wszelkich naszych dążeniach, zmierzających do zdobycia głębszej wiedzy o dzieciach oraz do ocenienia: skuteczności danej sytuacji uczenia się. Istnieją dwa główne rodzaje testów – testy opracowane przez nauczycieli i testy dostarczane przez specjalnych wydawców testów, zazwyczaj nazywane testami znormalizowanymi. Testy nauczycielskie to pewnego rodzaju quizy i egzaminy, które nauczyciele układają i dają uczniom w różnych okresach roiku szkolnego dla zmobilizowania ich do uczenia się przez przegląd przerobionego materiału oraz dla sprawdzenia, ile się każdy z nich nauczył. Sto lat temu tego rodzaju ocenę przeprowadzano ustnie. Nauczyciel (bądź też komisja złożona z wizytatorów szkolnych) zadawał kolejno każdemu z uczniów pytania i stawiał stopnie za umiejętność odtworzenia tego, czego u czniów nauczono. Metoda ta w bardzo znacznym stopniu opierała się na umiejętności zapamiętywania słowo w słowo materiału nauczania i umiejętności jego recytowania wobec swych kolegów i swego nauczyciela. Niewątpliwie upośledzony był uczeń, który choć potrafił opanować istotne fakty i pojęcia, ale nie umiał lub nie chciał opanować pamięciowo szczegółów, bądź też uczeń, który nie umiał się opanować odpowiadając wobec klasy. [hasła pokrewne: objaw griesingera, dentysta dla dzieci warszawa, oddawanie krwi co ile ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta dla dzieci warszawa objaw griesingera oddawanie krwi co ile

Posted by on 9 listopada 2018

TESTY OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI. Dzięki swoim oczywistym zaletom, a mimo swych niektórych wad, testy i egzaminy będą zawsze odgrywały ważną rolę przy wszelkich naszych dążeniach, zmierzających do zdobycia głębszej wiedzy o dzieciach oraz do ocenienia: skuteczności danej sytuacji uczenia się. Istnieją dwa główne rodzaje testów – testy opracowane przez nauczycieli i testy dostarczane przez specjalnych wydawców testów, zazwyczaj nazywane testami znormalizowanymi. Testy nauczycielskie to pewnego rodzaju quizy i egzaminy, które nauczyciele układają i dają uczniom w różnych okresach roiku szkolnego dla zmobilizowania ich do uczenia się przez przegląd przerobionego materiału oraz dla sprawdzenia, ile się każdy z nich nauczył. Sto lat temu tego rodzaju ocenę przeprowadzano ustnie. Nauczyciel (bądź też komisja złożona z wizytatorów szkolnych) zadawał kolejno każdemu z uczniów pytania i stawiał stopnie za umiejętność odtworzenia tego, czego u czniów nauczono. Metoda ta w bardzo znacznym stopniu opierała się na umiejętności zapamiętywania słowo w słowo materiału nauczania i umiejętności jego recytowania wobec swych kolegów i swego nauczyciela. Niewątpliwie upośledzony był uczeń, który choć potrafił opanować istotne fakty i pojęcia, ale nie umiał lub nie chciał opanować pamięciowo szczegółów, bądź też uczeń, który nie umiał się opanować odpowiadając wobec klasy. [hasła pokrewne: objaw griesingera, dentysta dla dzieci warszawa, oddawanie krwi co ile ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta dla dzieci warszawa objaw griesingera oddawanie krwi co ile