Posted by on 1 września 2019

Szczegółowy opis metod zastosowanych w tym badaniu znajduje się w dodatkowym dodatku. Wybór witryny
Federalnie wykwalifikowane ośrodki zdrowia, które świadczyły usługi medyczne dla co najmniej 200 beneficjentów Medicare rocznie kwalifikowały się do demonstracji. Witryny, które służyły wyłącznie szczególnym populacjom (np. Osobom bezdomnym), nie kwalifikują się. Spośród 3426 stron, które zapłaciły Medicare w 2010 r., W sumie 1558 spełniło kryteria kwalifikowalności, a 1014 zostało zastosowane. CMS wybrał 503 strony, aby zapewnić różnorodność w odniesieniu do regionu, stopnia urbanizacji, korzystania z elektronicznej dokumentacji medycznej, gotowości medycznej do domu i przyjmowania płatności związanych z opieką domową.
Zidentyfikowaliśmy 827 potencjalnych stron porównawczych spośród witryn, które zgłosiły się do demonstracji, ale nie zostały wybrane, spełniały kryteria kwalifikowalności, ale nie miały zastosowania lub nie spełniły wymagań w odniesieniu do wolumenu beneficjenta. Korzystając z modelu skłonnościowego, który przewidywał udział w demonstracji na podstawie cech charakterystycznych dla miejsca, porównaliśmy rozkłady wyników skłonności w miejscach demonstracji i potencjalnych miejscach porównania. Po stwierdzeniu, że ocena skłonności dla wszystkich 827 potencjalnych stron porównawczych mieści się w zakresie wyników w miejscach demonstracyjnych, uwzględniliśmy wszystkie 827 miejsc w grupie porównawczej.
Atrybucja beneficjenta
Beneficjenci opłaty za usługę zostali włączeni do oceny, jeśli byli stale zapisywani do Części A i B i nie mieli schyłkowej niewydolności nerek w ciągu roku przed demonstracją. Beneficjenci zostali przypisani do witryny demonstracyjnej lub strony porównawczej, jeśli strona zapewniła wiele wizyt w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu roku poprzedzającego demonstrację. Powtórzyliśmy proces atrybucji kwartalnie, a beneficjenci, którzy zostali po raz pierwszy przypisani po demonstracji, zaczęli wnosić wyniki do analizy rozpoczynającej się w pierwszym pełnym roku po przypisaniu udziału. Wyniki beneficjenta były związane z witryną, do której po raz pierwszy przypisano beneficjenta.
Hipotezy
Postawiliśmy hipotezę, że pomoc techniczna i finansowa pomogłyby ośrodkom demonstracyjnym w osiągnięciu poziomu 3 uznawania (zgodnie z normami obowiązującymi w 2011 roku w Krajowym Komitecie Zapewnienia Jakości) szybciej niż miejsca porównania. Rozpoznanie medyczno-domowe wymaga praktyk w celu wdrożenia procesów w celu poprawy dostępu, ciągłości i koordynacji. Postawiliśmy hipotezę, że wyższy wskaźnik rozpoznawalności w miejscach demonstracji przełożyłby się na większą poprawę wykorzystania opieki podstawowej i doświadczeń beneficjentów (w odniesieniu do terminowości i dostępu do usług, komunikacji z dostawcami i ocenami usługodawców) w porównaniu do porównania strony, a także większe ograniczenia w zakresie korzystania z opieki medycznej i wydatków.
Dane i wyniki
Krajowy Komitet ds. Zapewnienia Jakości oraz Administracja ds. Zasobów i Usług Zdrowotnych dostarczyły dane na temat statusu rozpoznania medycznego w domu. Użyliśmy roszczeń Medicare do pomiaru wykorzystania usług, jakości opieki i wydatków Medicare. Pomiary wykorzystania obejmowały liczbę wizyt w ośrodkach zdrowia o kwalifikacjach federalnych, liczbę wizyt w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej nad praktykami, które nie są ośrodkami zdrowia o kwalifikacjach federalnych (w tym wizyty u lekarzy, praktykujących pielęgniarki lub asystentów lekarza ze specjalnościami podstawowej opieki zdrowotnej, którzy praktykują w zakresie zdrowia wiejskiego kliniki lub biura), wizyty specjalistyczne (w tym wizyty u lekarzy, praktykujących pielęgniarki lub asystentów lekarza ze specjalnościami innymi niż podstawowa opieka medyczna, którzy praktykują w ośrodkach zdrowia o kwalifikacjach federalnych, wiejskich klinikach zdrowia lub biurach), wizyty w oddziałach ratunkowych (w tym wizyty obserwacyjne), przyjęcia i przyjęcia z przyczyn ogólnych w warunkach wrażliwości związanych z opieką ambulatoryjną (które są wykorzystywane do pomiaru wykorzystania usług szpitalnych, które można uzyskać dzięki lepszej opiece w warunkach ambulatoryjnych), 28- i 30-dniowej nieplanowanej readmisji w szpitalu29.
Zastosowaliśmy pięć mierników jakości procesu, które stanowią część zbioru danych i informacji dotyczących efektywności opieki zdrowotnej, w tym cztero-miarowy zestaw złożony dla pacjentów chorych na cukrzycę (coroczne badania hemoglobiny glikowanej i poziomów cholesterolu lipoprotein niskiej gęstości, badania oczu i testy nefropatii) oraz roczny test lipidowy dla pacjentów z niedokrwienną chorobą naczyniową
[patrz też: olejek różany wikipedia, mateusz guzowski instagram, scanmed warszawa ]

 1. Kickstart
  19 stycznia 2019

  mononukleoza

 2. Cezary
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu trener personalny[…]

 3. Wojciech
  23 stycznia 2019

  Moja Mama miała tętniaka

Powiązane tematy z artykułem: mateusz guzowski instagram olejek różany wikipedia scanmed warszawa

Posted by on 1 września 2019

Szczegółowy opis metod zastosowanych w tym badaniu znajduje się w dodatkowym dodatku. Wybór witryny
Federalnie wykwalifikowane ośrodki zdrowia, które świadczyły usługi medyczne dla co najmniej 200 beneficjentów Medicare rocznie kwalifikowały się do demonstracji. Witryny, które służyły wyłącznie szczególnym populacjom (np. Osobom bezdomnym), nie kwalifikują się. Spośród 3426 stron, które zapłaciły Medicare w 2010 r., W sumie 1558 spełniło kryteria kwalifikowalności, a 1014 zostało zastosowane. CMS wybrał 503 strony, aby zapewnić różnorodność w odniesieniu do regionu, stopnia urbanizacji, korzystania z elektronicznej dokumentacji medycznej, gotowości medycznej do domu i przyjmowania płatności związanych z opieką domową.
Zidentyfikowaliśmy 827 potencjalnych stron porównawczych spośród witryn, które zgłosiły się do demonstracji, ale nie zostały wybrane, spełniały kryteria kwalifikowalności, ale nie miały zastosowania lub nie spełniły wymagań w odniesieniu do wolumenu beneficjenta. Korzystając z modelu skłonnościowego, który przewidywał udział w demonstracji na podstawie cech charakterystycznych dla miejsca, porównaliśmy rozkłady wyników skłonności w miejscach demonstracji i potencjalnych miejscach porównania. Po stwierdzeniu, że ocena skłonności dla wszystkich 827 potencjalnych stron porównawczych mieści się w zakresie wyników w miejscach demonstracyjnych, uwzględniliśmy wszystkie 827 miejsc w grupie porównawczej.
Atrybucja beneficjenta
Beneficjenci opłaty za usługę zostali włączeni do oceny, jeśli byli stale zapisywani do Części A i B i nie mieli schyłkowej niewydolności nerek w ciągu roku przed demonstracją. Beneficjenci zostali przypisani do witryny demonstracyjnej lub strony porównawczej, jeśli strona zapewniła wiele wizyt w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu roku poprzedzającego demonstrację. Powtórzyliśmy proces atrybucji kwartalnie, a beneficjenci, którzy zostali po raz pierwszy przypisani po demonstracji, zaczęli wnosić wyniki do analizy rozpoczynającej się w pierwszym pełnym roku po przypisaniu udziału. Wyniki beneficjenta były związane z witryną, do której po raz pierwszy przypisano beneficjenta.
Hipotezy
Postawiliśmy hipotezę, że pomoc techniczna i finansowa pomogłyby ośrodkom demonstracyjnym w osiągnięciu poziomu 3 uznawania (zgodnie z normami obowiązującymi w 2011 roku w Krajowym Komitecie Zapewnienia Jakości) szybciej niż miejsca porównania. Rozpoznanie medyczno-domowe wymaga praktyk w celu wdrożenia procesów w celu poprawy dostępu, ciągłości i koordynacji. Postawiliśmy hipotezę, że wyższy wskaźnik rozpoznawalności w miejscach demonstracji przełożyłby się na większą poprawę wykorzystania opieki podstawowej i doświadczeń beneficjentów (w odniesieniu do terminowości i dostępu do usług, komunikacji z dostawcami i ocenami usługodawców) w porównaniu do porównania strony, a także większe ograniczenia w zakresie korzystania z opieki medycznej i wydatków.
Dane i wyniki
Krajowy Komitet ds. Zapewnienia Jakości oraz Administracja ds. Zasobów i Usług Zdrowotnych dostarczyły dane na temat statusu rozpoznania medycznego w domu. Użyliśmy roszczeń Medicare do pomiaru wykorzystania usług, jakości opieki i wydatków Medicare. Pomiary wykorzystania obejmowały liczbę wizyt w ośrodkach zdrowia o kwalifikacjach federalnych, liczbę wizyt w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej nad praktykami, które nie są ośrodkami zdrowia o kwalifikacjach federalnych (w tym wizyty u lekarzy, praktykujących pielęgniarki lub asystentów lekarza ze specjalnościami podstawowej opieki zdrowotnej, którzy praktykują w zakresie zdrowia wiejskiego kliniki lub biura), wizyty specjalistyczne (w tym wizyty u lekarzy, praktykujących pielęgniarki lub asystentów lekarza ze specjalnościami innymi niż podstawowa opieka medyczna, którzy praktykują w ośrodkach zdrowia o kwalifikacjach federalnych, wiejskich klinikach zdrowia lub biurach), wizyty w oddziałach ratunkowych (w tym wizyty obserwacyjne), przyjęcia i przyjęcia z przyczyn ogólnych w warunkach wrażliwości związanych z opieką ambulatoryjną (które są wykorzystywane do pomiaru wykorzystania usług szpitalnych, które można uzyskać dzięki lepszej opiece w warunkach ambulatoryjnych), 28- i 30-dniowej nieplanowanej readmisji w szpitalu29.
Zastosowaliśmy pięć mierników jakości procesu, które stanowią część zbioru danych i informacji dotyczących efektywności opieki zdrowotnej, w tym cztero-miarowy zestaw złożony dla pacjentów chorych na cukrzycę (coroczne badania hemoglobiny glikowanej i poziomów cholesterolu lipoprotein niskiej gęstości, badania oczu i testy nefropatii) oraz roczny test lipidowy dla pacjentów z niedokrwienną chorobą naczyniową
[patrz też: olejek różany wikipedia, mateusz guzowski instagram, scanmed warszawa ]

 1. Kickstart
  19 stycznia 2019

  mononukleoza

 2. Cezary
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu trener personalny[…]

 3. Wojciech
  23 stycznia 2019

  Moja Mama miała tętniaka

Powiązane tematy z artykułem: mateusz guzowski instagram olejek różany wikipedia scanmed warszawa