Posted by on 1 września 2019

Program Redukcji Rehabilitacji w Szpitalach (HRRP) został ustanowiony w ramach ustawy Affordable Care Act (ACA) w 2010 roku, aby zachęcić szpitale do ograniczenia readmisji w ciągu 30 dni po wypisaniu ze szpitala. Jednakże pojawiły się pewne obawy dotyczące wdrożenia HRRP. W szczególności obecne miary readmisji obejmują tylko ograniczoną liczbę stanów klinicznych1,2; nasza poprzednia praca wykazała, że spadki w zakresie readmisji były większe w przypadku działań ukierunkowanych niż w przypadku nienakonowanych, co sugeruje, że istnieje potencjalna korzyść wynikająca z włączenia szerszego zakresu warunków. Ponadto znaczna liczba szpitali nie kwalifikuje się do otrzymania żadnej kary z powodu małej liczebności próby dla każdego z kwalifikujących się warunków, co ogranicza zasięg programu. Na koniec, poprzednie badania udokumentowały, że szpitale w sieciach bezpieczeństwa – szpitale, które leczą dużą liczbę pacjentów o niskich dochodach – napotykają większe kary w pierwszych latach programu.3-7 Chociaż szpitale z sieci bezpieczeństwa zmniejszyły obecnie swoje wskaźniki readmisji do na poziomach zbliżonych do innych szpitali, 8,9 nadal istnieje obawa o wpływ programu na sieć bezpieczeństwa w miarę rozwoju programu i wprowadzania zmian. Chociaż ACA stwierdza, że kary mają być oparte na nadmiernych readmisjach w określonych warunkach 10, pojawiło się poparcie dla przejścia na środek szpitalny, który zapewnia zachęty do poprawy w szerszym zakresie warunków.1,2 Prezydent budżety w 2016 r. i 201711,12 oraz Komisja Doradztwa w zakresie płatności Medicare (MedPAC) 13 zaproponowały przejście na środek obejmujący cały szpital. Ogólnokrajowy środek readmisji został również zatwierdzony przez National Quality Forum14 i jest raportowany na stronie internetowej Hospital Compare Centers for Medicare i Medicaid Services (CMS) .15 Środek obejmujący cały szpital obejmuje wiele warunków i może mieć wystarczającą liczbę próbek z rok danych zamiast z 3 lat, co pozwala karom odzwierciedlać zmiany w wydajności przy znacznie mniejszym opóźnieniu i może obejmować dodatkowe szpitale, które nie osiągają progu ilościowego dla środków specyficznych dla danego stanu.
Niewiele opublikowano analiz badających oczekiwany efekt przejścia na środek szpitalny, 16, 17 i nie jest jasne, w jaki sposób takie posunięcie wpłynęłoby na ogólną kwalifikowalność i kary lub rozbieżności pomiędzy sieciami bezpieczeństwa a szpitalami nie będącymi stronami bezpieczeństwa. W niniejszym badaniu skupiliśmy się na tym, w jaki sposób przejście od pierwszych pięciu warunków szczególnych uwzględnionych w HRRP do pojedynczego, obejmującego cały szpital środka może zmienić liczbę szpitali spełniających próg ilościowy dla środków readmisji i skalę kar ogólnie, zarówno na szpitale bezpieczeństwa i inne (tj. szpitale nie związane z bezpieczeństwem). Zbadaliśmy również wpływ tego przejścia na trzy alternatywne opcje polityki: po pierwsze, jeżeli kary ogólne były neutralne pod względem budżetowym; po drugie, jeśli kary zostały obliczone z korektą za rejestrację Medicaid; i po trzecie, jeśli zastosowano kary wobec grup szpitali rozwarstwionych zgodnie z odsetkiem Medicaid i leczonych pacjentów Medicare o niskich dochodach.
Metody
Dane
Korzystaliśmy z opłat Medicare dla szpitali pobierających opłaty za usługi od roku budżetowego 2011 do 2013 (od października 2010 do września 2013)
[podobne: mateusz guzowski instagram, biały nalot na migdałach, intermed będzin ]

 1. Woo Woo
  11 stycznia 2019

  Aby być zdrowym trzeba chcieć się wyleczyć!

 2. Mad Jack
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: odzież ochronna[…]

 3. Cujo
  15 stycznia 2019

  Badaja badaja i nic

 4. Apolonia
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: leczenie żylaków[…]

 5. Wiktoria
  19 stycznia 2019

  polski personel medyczny…

 6. Jagoda
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: koktalje białkowe[…]

 7. Andrzej
  23 stycznia 2019

  Badanie rezonansem magnetycznym w szybkim terminie

Powiązane tematy z artykułem: biały nalot na migdałach intermed będzin mateusz guzowski instagram

Posted by on 1 września 2019

Program Redukcji Rehabilitacji w Szpitalach (HRRP) został ustanowiony w ramach ustawy Affordable Care Act (ACA) w 2010 roku, aby zachęcić szpitale do ograniczenia readmisji w ciągu 30 dni po wypisaniu ze szpitala. Jednakże pojawiły się pewne obawy dotyczące wdrożenia HRRP. W szczególności obecne miary readmisji obejmują tylko ograniczoną liczbę stanów klinicznych1,2; nasza poprzednia praca wykazała, że spadki w zakresie readmisji były większe w przypadku działań ukierunkowanych niż w przypadku nienakonowanych, co sugeruje, że istnieje potencjalna korzyść wynikająca z włączenia szerszego zakresu warunków. Ponadto znaczna liczba szpitali nie kwalifikuje się do otrzymania żadnej kary z powodu małej liczebności próby dla każdego z kwalifikujących się warunków, co ogranicza zasięg programu. Na koniec, poprzednie badania udokumentowały, że szpitale w sieciach bezpieczeństwa – szpitale, które leczą dużą liczbę pacjentów o niskich dochodach – napotykają większe kary w pierwszych latach programu.3-7 Chociaż szpitale z sieci bezpieczeństwa zmniejszyły obecnie swoje wskaźniki readmisji do na poziomach zbliżonych do innych szpitali, 8,9 nadal istnieje obawa o wpływ programu na sieć bezpieczeństwa w miarę rozwoju programu i wprowadzania zmian. Chociaż ACA stwierdza, że kary mają być oparte na nadmiernych readmisjach w określonych warunkach 10, pojawiło się poparcie dla przejścia na środek szpitalny, który zapewnia zachęty do poprawy w szerszym zakresie warunków.1,2 Prezydent budżety w 2016 r. i 201711,12 oraz Komisja Doradztwa w zakresie płatności Medicare (MedPAC) 13 zaproponowały przejście na środek obejmujący cały szpital. Ogólnokrajowy środek readmisji został również zatwierdzony przez National Quality Forum14 i jest raportowany na stronie internetowej Hospital Compare Centers for Medicare i Medicaid Services (CMS) .15 Środek obejmujący cały szpital obejmuje wiele warunków i może mieć wystarczającą liczbę próbek z rok danych zamiast z 3 lat, co pozwala karom odzwierciedlać zmiany w wydajności przy znacznie mniejszym opóźnieniu i może obejmować dodatkowe szpitale, które nie osiągają progu ilościowego dla środków specyficznych dla danego stanu.
Niewiele opublikowano analiz badających oczekiwany efekt przejścia na środek szpitalny, 16, 17 i nie jest jasne, w jaki sposób takie posunięcie wpłynęłoby na ogólną kwalifikowalność i kary lub rozbieżności pomiędzy sieciami bezpieczeństwa a szpitalami nie będącymi stronami bezpieczeństwa. W niniejszym badaniu skupiliśmy się na tym, w jaki sposób przejście od pierwszych pięciu warunków szczególnych uwzględnionych w HRRP do pojedynczego, obejmującego cały szpital środka może zmienić liczbę szpitali spełniających próg ilościowy dla środków readmisji i skalę kar ogólnie, zarówno na szpitale bezpieczeństwa i inne (tj. szpitale nie związane z bezpieczeństwem). Zbadaliśmy również wpływ tego przejścia na trzy alternatywne opcje polityki: po pierwsze, jeżeli kary ogólne były neutralne pod względem budżetowym; po drugie, jeśli kary zostały obliczone z korektą za rejestrację Medicaid; i po trzecie, jeśli zastosowano kary wobec grup szpitali rozwarstwionych zgodnie z odsetkiem Medicaid i leczonych pacjentów Medicare o niskich dochodach.
Metody
Dane
Korzystaliśmy z opłat Medicare dla szpitali pobierających opłaty za usługi od roku budżetowego 2011 do 2013 (od października 2010 do września 2013)
[podobne: mateusz guzowski instagram, biały nalot na migdałach, intermed będzin ]

 1. Woo Woo
  11 stycznia 2019

  Aby być zdrowym trzeba chcieć się wyleczyć!

 2. Mad Jack
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: odzież ochronna[…]

 3. Cujo
  15 stycznia 2019

  Badaja badaja i nic

 4. Apolonia
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: leczenie żylaków[…]

 5. Wiktoria
  19 stycznia 2019

  polski personel medyczny…

 6. Jagoda
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: koktalje białkowe[…]

 7. Andrzej
  23 stycznia 2019

  Badanie rezonansem magnetycznym w szybkim terminie

Powiązane tematy z artykułem: biały nalot na migdałach intermed będzin mateusz guzowski instagram