Posted by on 15 września 2018

Z drugiej strony zwolennicy standaryzowanych testów uważają, że egzaminowanie przy pomocy wypracowania cierpi na brak wystarczającej obiektywności. Są i tacy, którzy sprzeciwiają się jakimkolwiek sposobom oceny opierającym się wyłącznie na testach, ponieważ, zdaniem ich, postępów w osiągnięciu głównych celów programów nie można mierzyć we właściwy sposób, a w każdym razie nie przy pomocy testów tego rodzaju, jakie stosuje się w szkole. Inne uwagi krytyczne odnośnie do- oceny opierającej się wyłącznie na testach – podkreślają, że badanie testowe dotyczy tylko tego, co nazywa się papierkowo ołówkowym zachowaniem się, a więc zachowaniem, które może mieć mało wspólnego z codziennym życiem ucznia. Na przykład, dziecko może uzyskać doskonały wynik z testu geograficznego, a nie umieć ani odczytać, ani zinterpretować zwykłego planu miasta. Albo też może otrzymać doskonałe oceny z testów z języka angielskiego, a jednak nie potr afi napisać poprawnie podania o procę. A zatem ci pedagodzy domagają się szerszej podstawy oceny – ocen, które zawierałyby dane opisowe, przyjmując oczywiście, że będą się one odnosić do celów, o które nam chodzi. Na przykład, jednym z powszechnie spotykanych celów, który formułuje się osobno lub który wymienia większość programów, jest dążenie, aby uczeń rozwijał zainteresowania i zrozumienie prowadzące go do dalszego zdobywania wiedzy z własnej inicjatywy. [podobne: scanmed medycyna pracy, rajeckie teplice baseny termalne, badanie otoskopowe ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie otoskopowe rajeckie teplice baseny termalne scanmed medycyna pracy

Posted by on 15 września 2018

Z drugiej strony zwolennicy standaryzowanych testów uważają, że egzaminowanie przy pomocy wypracowania cierpi na brak wystarczającej obiektywności. Są i tacy, którzy sprzeciwiają się jakimkolwiek sposobom oceny opierającym się wyłącznie na testach, ponieważ, zdaniem ich, postępów w osiągnięciu głównych celów programów nie można mierzyć we właściwy sposób, a w każdym razie nie przy pomocy testów tego rodzaju, jakie stosuje się w szkole. Inne uwagi krytyczne odnośnie do- oceny opierającej się wyłącznie na testach – podkreślają, że badanie testowe dotyczy tylko tego, co nazywa się papierkowo ołówkowym zachowaniem się, a więc zachowaniem, które może mieć mało wspólnego z codziennym życiem ucznia. Na przykład, dziecko może uzyskać doskonały wynik z testu geograficznego, a nie umieć ani odczytać, ani zinterpretować zwykłego planu miasta. Albo też może otrzymać doskonałe oceny z testów z języka angielskiego, a jednak nie potr afi napisać poprawnie podania o procę. A zatem ci pedagodzy domagają się szerszej podstawy oceny – ocen, które zawierałyby dane opisowe, przyjmując oczywiście, że będą się one odnosić do celów, o które nam chodzi. Na przykład, jednym z powszechnie spotykanych celów, który formułuje się osobno lub który wymienia większość programów, jest dążenie, aby uczeń rozwijał zainteresowania i zrozumienie prowadzące go do dalszego zdobywania wiedzy z własnej inicjatywy. [podobne: scanmed medycyna pracy, rajeckie teplice baseny termalne, badanie otoskopowe ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie otoskopowe rajeckie teplice baseny termalne scanmed medycyna pracy