Posted by on 15 września 2018

ZAGADNIENIE OCENY. Dotychczas mówiliśmy o różnych technikach stosowanych przez nauczycieli przy badaniu zachowania się ucznia: obserwacji, testach i prowadzeniu notatek. W ostatnich latach pedagogowie szczególnie zajmowali się zagadnieniem, jak techniki te uczynić obiektywniejszymi i dokładniejszymi oraz mniej podlegającymi stronniczości i uprzedzeniom. Wydaje się, że najwięcej pracy w tym kierunku wkłada się w dziedzinie testów. Zasadniczo istnieją dwa powody stosowania testów przez nauczycieli. O jednym z nich – o rozumieniu ucznia – była już mowa. Za pomocą testów możemy porównać osiągnięcia jednego dziecka z osiągnięciami jakiegoś innego dziecka z osiągnięciami całej klasy czy z osiągnięciami przeciętnego dziecka w tym samym wieku i klasie, w skali całego narodu. Możemy się jeszcze dowiedzieć czego innego. Możemy mianowicie uzyskać rozeznanie, w jakim stopniu program wychowania jest pomyślnie realizowany, jeśli chodzi o każde z dzieci czy też klasę jako całość. Drugim powodem stosowania przez nas testów jest sprawdzenie, w jakim stopniu my, którzy kierujemy sytuacją uczenia się, osiągamy pomyślne rezultaty. Wszystko, co nauczyciel czyni, aby określić, czy i w jakim stopniu realizacja programu wychowania przebiega pomyślnie, nazywamy oceną. [przypisy: badanie integracji sensorycznej, wyszukiwarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz, przychodnia medycyny pracy wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie integracji sensorycznej przychodnia medycyny pracy wrocław wyszukiwarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz

Posted by on 15 września 2018

ZAGADNIENIE OCENY. Dotychczas mówiliśmy o różnych technikach stosowanych przez nauczycieli przy badaniu zachowania się ucznia: obserwacji, testach i prowadzeniu notatek. W ostatnich latach pedagogowie szczególnie zajmowali się zagadnieniem, jak techniki te uczynić obiektywniejszymi i dokładniejszymi oraz mniej podlegającymi stronniczości i uprzedzeniom. Wydaje się, że najwięcej pracy w tym kierunku wkłada się w dziedzinie testów. Zasadniczo istnieją dwa powody stosowania testów przez nauczycieli. O jednym z nich – o rozumieniu ucznia – była już mowa. Za pomocą testów możemy porównać osiągnięcia jednego dziecka z osiągnięciami jakiegoś innego dziecka z osiągnięciami całej klasy czy z osiągnięciami przeciętnego dziecka w tym samym wieku i klasie, w skali całego narodu. Możemy się jeszcze dowiedzieć czego innego. Możemy mianowicie uzyskać rozeznanie, w jakim stopniu program wychowania jest pomyślnie realizowany, jeśli chodzi o każde z dzieci czy też klasę jako całość. Drugim powodem stosowania przez nas testów jest sprawdzenie, w jakim stopniu my, którzy kierujemy sytuacją uczenia się, osiągamy pomyślne rezultaty. Wszystko, co nauczyciel czyni, aby określić, czy i w jakim stopniu realizacja programu wychowania przebiega pomyślnie, nazywamy oceną. [przypisy: badanie integracji sensorycznej, wyszukiwarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz, przychodnia medycyny pracy wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie integracji sensorycznej przychodnia medycyny pracy wrocław wyszukiwarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz